Opšta pitanja

Koliko traje sturdiranje na ITS-u?

Studiranje na ITS-u traje tri godine, odnosno šest semestara (osnovne studije), odnosno dve godine – dva semestra (master studije).

Koliko traje semestar na ITS-u?

Jedan semestar na ITS-u traje 15 nedelja.

Koji su uslovi za upis na ITS?

Prvi korak je da izaberete studijski program koji Vam odgovara. Programe možete pogledati na https://www.its.edu.rs/programi/. O uslovima, cenama i neophodnoj dokumentaciji za upis možete pogledati na https://www.its.edu.rs/upis/

Koja dokumentacija mi je potrebna za upis?

Uslov za upis i izdavanje indeksa je predavanje sledeće dokumentacije:

 • svedočanstva za sve razrede srednje škole,
 • diploma o završenom srednjem obrazovanju,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • ŠV obrazac u dva primerka (popunjavate elektronski preko portala i donosite odštampano)
 • dve fotografije formata 3,5×4,5 cm,
 • izmirene obaveze prema ugovoru o školarini,
 • položen prijemni i izmirene obaveze u vezi polaganja,
 • troškovi upisa (izdavanje indeksa)

Šta je potrebno da ponesem prilikom upisa ili obnove godine/predmeta i regulisanja studentskog statusa?

Kada dolazite na upis, obnovu predmeta ili regulisanje statusa, ponesite svoj indeks i dva popunjena i potpisana primerka ŠV obrasca. Ovi dokumenti će biti neophodni za uspešno obavljanje administrativnih radnji.

Kako pristupiti podacima o svom statusu na studijama?

Podatke o svom statusu možete pronaći na posebno predviđenom delu sajta – Studenskom portalu. Potrebno je da se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koju ste dobili na početku studija.

Kako mogu da učestvujem u studentskim organizacijama i aktivnostima?

Imate pravo na učestvovanje u studentskim organizacijama i aktivnostima, kao i na razvoj svojih vanškolskih interesa i hobija. Možete se upoznati sa dostupnim organizacijama i aktivnostima i pridružiti im se prema svojim interesima. Predlažemo da pogledate stranicu Studentskog parlamenta na ITS sajtu https://www.its.edu.rs/studentski-parlament/

Kada se održava dodela diploma?

Dodela diploma se sprovodi 2 puta godišnje, i to u januaru i junu mesecu.

Kako se saznaje informacija o odbranama završnih radova i da li su javne?

Informacije o odbranama završnih radova se objavljuju putem školskog mejla i sajta škole, koji je namenjen da studenti pravovremeno dobiju sve relevantne informacije o dešavanjima u školi. Odbrane završnih radova su javne i moraju biti najavljene. Studenti su dobrodošli da prisustvuju odbranama završnih radova njihovih kolega.

Uplate i plaćanja

Kako da izvršim uplatu školarine?

Sve uplate se vrše na isti broj računa koji je naveden u ugovoru o školovanju. Uplatu možete izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti preko opšteg naloga za uplatu (uplatnice), a iznos uplaćujete u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja.

Potrebne su mi informacije i podaci za plaćanje. Gde mogu da ih pronađem?

Sve uplate koje vršite prema školi, uplaćujete na isti broj računa koji je naveden u Vašem ugovoru o školovanju. Uplatu možete izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti preko opšteg naloga za uplatu (uplatnice):

 • Broj računa: 250-1250000015150-04
 • Uplatu prima: Visoka škola strukovnih studija za Informacione tehnologije, Cara Dušana 34, Zemun
 • Poziv na broj:  Vaš broj indeksa

Iznos uplaćujete u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja.

Gde mogu pronaći informacije o prodajnom kursu NBS?

Odgovor: Prodajni kurs NBS možete pronaći na linku https://www.nbs.rs/kursnaListaModul/efektivniStraniNovac.faces?lang=cir.

Prebacivanje sa drugih visokoškolskih ustanova

Da li mi se priznaju ispiti položeni na drugom fakultetu?

Potrebno je da dostavite overenu potvrdu o položenim ispitima na drugoj visokoškolskoj ustanovi, kao i overene silabuse tih predmeta, kao i da podnesete zahtev za priznavanje ispita, a obrazac se može dobiti u studentskoj službi ili preko studentskog portala, u okviru sekcije Dokumentacija, na linku Molbe ili putem sledećeg linka. Komisija za priznavanje ispita piše izveštaj koji se potom razmatra na prvoj narednoj sednici Nastavno-stručnog veća, a Vi ćete o istoj biti biti blagovremeno obavešteni.

Da li je moguće priznavanje i nostrifikacija diploma ITS-a u inostranstvu?

ITS je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), a u skladu sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju kvalifikacija iz visokog obrazovanja, vrši se priznavanje kvalifikacija preko ovlašćenih tela, odnosno ENIC/NARIC centara, na teritoriji cele Evropske unije i drugih država koje su potpisnice konvencije.

Da li mogu da pređem na drugi studijski program?

Student može preći na drugi studijski program na osnovu podnete molbe u kojoj navodi razloge za promenu studijskog programa. Ovo pravo na promenu studijskog programa može ostvariti po završetku upisane školske godine i po odobrenju o promeni studijskog programa koje usvaja Nastavno stručno veće.

Nastava i live stream

Da li je moguće pohađati online studije na ITS-u?

Ne postoje online studije na ITS-u. Svi studenti pohađaju nastavu po istom programu i polažu ispite na isti način, u prostorijama škole, ali je studiranje softverski podržano brojnim e-alatima tako da je moguće pratiti predavanja i vežbe uživo i od kuće putem streaming platforme, kao i kroz video arhivu, odloženo u naredne 3 godine.

Koje funkcionalnosti nudi platforma za podršku učenju studentima ITS?

Na platformi se nalaze:

 • Linkovi za pristup praćenju nastavu putem LiveStream-a 
 • Pregled održane nastave u video arhivi, tri godine unazad.
 • Pristup dodatnim materijalima za učenje, kao što su prezentacije, tekstovi, video i audio materijali, koje studenti mogu koristiti kao dodatni resurs (šira literatura) za učenje
 • Održavanje chat konsultacija sa predmetnim nastavnicima i saradnicima u zakazanim terminima tokom semestra.

Gde mogu da pratim uživo predavanja i gde se nalazi video arhiva?

Uživo predavanja možete pratiti putem platforme za podršku učenju (www.its.edu.rs/dls) na koju pristupate sa istim parametrima sa kojima se logujete na studentski portal. Video arhiva se takođe nalazi na platformi za podršku učenju, gde možete pronaći snimke svih održanih predavanja.

Kontaktirajte sa nama

Vaše ime i prezime

Mesto stanovanja

Vaša email adresa

Kontakt telefon

Naslov poruke

Sadržaj poruke