ITS koristi naprednu, jedinstvenu u Srbiji, platformu za podršku učenju da svojim studentima olakša studiranje.

Platforma za podršku učenju je namenjena studentima ITS-a kao dodatni resurs za savladavanje nastavnog gradiva, gde studenti svoje znanje samostalno dopunjuju kroz multimedijalne materijale, testove za vežbanje i komunikaciju sa nastavnicima preko interneta (chat sesije), čime je sticanje znanja maksimalno olakšano.

Platforma je napravljena po uzoru na najbolje svetske platforme, svakodnevno se menja razvojem informacionih tehnologija i studentima omogućuje najbolje uslove za njeno korišćenje.

Online kursevi

Za svaki predmet na ITS-u postoji odgovarajući online kurs na platformi koji možete da koristite kao dodatni resurs za učenje i savladavanje gradiva (npr. Java kurs, C# kurs i slični). Oni predstavljaju opširniji, dodatni online materijal, podeljen na module i jedinice. Sadrži veliki broj nastavnih elemenata, tekstova, testova, multimedijalnih elemenata u audio i video formatu.

HD produkcija video predavanja

Prva smo škola koja je napravila HD produkciju predavanja u visokoškolskom obrazovanju. Za svaki predmet ITS-a su snimljene ključne lekcije i teme koje su profesori smatrali posebno važnim i za čije je razumevanje od strane studenata obično trebalo najviše vremena i napora. Snimljena predavanja su postavljena uz odgovarajuće lekcije iz kursa na platformi za podršku učenju.

Video prilozi su snimljeni u našem profesionalnom studiju uz korišćenje full HD kamera i najsavremenije tehničke opreme. Standard prikaza slike je na nivou standarda televizijskih mreža u Evropi (Full HD format, 1920×1080, MP4 kompresija H264 kodek sa 10Mbps).

Live stream i Video arhiva

Live stream predavanja su još jedna sjajna pogodnost koju je ITS omogućio svojim studentima. Live stream pruža mogućnost da se predavanja i nastava prate putem interneta. ITS studenti imaju pristup platformi za softverski podržano učenje i posebnom odeljku Live Class, u okviru kojeg se nalaze linkovi sa predavanjima za naredni period i njihovi termini.

Predavanja se čuvaju u Video arhivi, što pozitivno utiče na kvalitet učenja jer studenti imaju mogućnost da ih pogledaju kasnije, i to sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

ITS mobilna aplikacija

ITS mobilna aplikacija pruža mogućnost studentima da savladaju potrebna znanja i veštine na jednostavan i moderan način. Ova besplatna aplikacija budućim IT stručnjacima pruža pristup jedinstvenoj e-Learning platformi kako bi lakše savladali gradivo preko telefona ili tablet uređaja.

Aplikacija pruža jedinstven pristup svim predavanjima i lekcijama, te proširuje iskustvo tradicionalnog pristupa nastavi smeštajući kompletan materijal sa predavanja u vaš omiljen uređaj. Takođe, svi studenti imaju mogućnost provere svog znanja, ali i napretka s obzirom na to da u svakom trenutku mogu testirati svoje znanje iz oblasti koju studiraju.

Online sistem testiranja

Kako ćete najefikasnije da proverite sopstveno znanje? Uradićete jedan od mnogih online testova koji postoje u našoj bazi. Za svaki predmet na studijama postoji velika kolekcija testova, podeljena u više grupa, sa više stotina pitanja. Proverićete znanje nakon lekcije i nakon cele oblasti. Sistem će automatski obračunati procenat, broj poena i ukazati na greške koje ste napravili, kako biste se vratili kroz lekciju i ponovo prešli taj deo gradiva.

Chat konsultacije sa profesorima

Još jedna prednost studiranja na ITS-u su i chat konsultacije sa profesorima. Na ovaj način postoji dodatni kanal za komunikaciju u realnom vremenu i mogućnost za postavljanje pitanja svim profesorima. Takođe, imate mogućnost da pratite listing održanih konsultacija koje vam mogu biti dragocen izvor informacija u slučaju da ste neke propustili.

Prijava studenta i pristup sistemu

Prijavljivanje na platformu za podšku učenju ostvarujete preko adrese www.its.edu.rs/dls. Sa dobijenim korisničkim imenom (username) i lozinkom (password) pristupate sistemu. Nakon prvog prijavljivanja na sistem možete promeniti lozinku (password) preko linka Promena lozinke.

Način korišćenja platforme

Nakon što se prijavite na platformu, sa leve strane prozora na raspolaganju su linkovi ka svim funkcionalnim celinama. Platformu za podršku učenju možete koristiti sa bilo kog računara koji poseduje stabilnu Internet vezu, što znači da platformu možete koristiti kod kuće ili na poslu, na putovanju, u vremenu ili dinamici koja Vama odgovara.

Materijali za učenje

Do materijala za učenje dolazite preko linka Predmeti na glavnoj strani platforme za podršku učenju. Na strani predmeti nalazi se spisak dodeljenih predmeta. Klikom na određeni predmet otvara se prozor sa osnovnim informacijama za taj predmet, kao i lista modula i pripadajućih jedinica tom modulu. Klikom na nastavnu jedinicu otvara se prozor sa odgovarajućim elementima za učenje, vezanih za tu nastavnu jedinicu.

Nastavni moduli i nastavne jedinice

Svaki predmet sastoji se od određenog broja modula, a moduli od određenog broja nastavnih jedinica. Otključavanje narednog modula moguće je polaganjem testa vezanog za prethodni modul, odnosno uslov za prelazak na sledeći modul je završen prethodni modul, što podrazumeva položeni test po modulu i predvidjeni assignment (zadatak, projekat, seminarski rad), koji je dodeljen od strane profesora za taj modul. Assignment može, a ne mora biti dodeljen u zavisnosti od predviđenog načina rada od strane profesora.

Nastavni elementi

Nastavni elementi predstavljaju osnovni element nastavnog sadržaja. Elementi mogu biti u različitom formatu (pdf, avi, tls, ppt i dr.), prema prirodi nastavne jedinice, a pokreću se preko odgovarajućih linkova na vrhu stranice. Za otvaranje određenog materijala u nastavnoj jedinici potrebna je uspostavljena Internet konekcija. Pregled otvorenog materijala može se vršiti off-line. Broj pristupa materijalima se beleži u bazi, kao i postavljanje FAQ pitanja vezanih za nastavnu jedinicu.

Testovi

U okviru platforme postoje testovi napredovanja, testovi po modulima, odnosno testovi po kompletnim kursevima. Testovi napredovanja vezani su za proveru znanja nakon svake predjene nastavne jedinice, dok se testovi po modulu odnose na proveru znanja nakon svakog predjenog nastavnog modula i učestvuju u osvojenom broju kredita za taj modul, a samim tim i u završnoj oceni na kraju predmeta.