Nakon što odslušaju predavanja i polože ispite, studenti ITS-a zaokružuju svoje znanje i veštine koje su stekli završnim radom, koji predstavlja poslednji deo trogodišnjeg školovanja. Na taj način pokazuju da su spremni za IT tržište, da mogu da odgovore svakom izazovu i da su pravi profesionalci, koji su traženi u najboljim kompanijama.

U nastavku izdvajamo samo neke od radova naših diplomaca, koji su se posebno istakli svojim kvalitetom i aktuelnošću.

Odlučivanje o kupovini foto-aparata nikad nije bilo zabavnije zahvaljujući aplikaciji našeg diplomca

Ideje koje je opisao u završnom radu diplomac ITS-a Dražen Budimir pretočio u poslovni poduhvat

Aplikacija za pronalazak najpovoljnijeg kursa u menjačnicama na osnovu lokacije korisnika

ITS diplomac Anđelija Mihajlović osmislila aplikaciju hostovanu na Cloudu

Naš diplomac kreirao aplikaciju za rešavanje Sudoku slagalice

ITS diplomac Marko Mitrović osmislio jedinstveno rešenje za unapređenje rada PP službe

Završni rad našeg diplomca kao svojevrsni podvig očuvanja kulturne baštine jednog naroda

Diplomac ITS-a Bojan Vasić osmislio jedinstvenu aplikaciju u Srbiji!

Diplomski rad studenta ITS-a Josipa Bugarčića unapredio proceduru Uprave carina

Diplomac ITS-a Miroslav Vujičić unapredio pretragu na APR-u