Odbrana završnog rada je važan trenutak u životu svakog studenta, a takođe i prilika da pokaže svoje znanje i veštine stečene tokom studiranja. Sve odbrane završnih radova na ITS-u javne, pa vas pozivamo da se pridružite ovim događajima.