Stranica Alumni je namenjena diplomcima ITS-a koji žele da ostanu u kontaktu sa svojom Školom i prijateljima koje su stekli tokom studiranja.

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o oglasima za posao, konkursima i stipendijama, informacije o gostujućim predavanjima i radionicama namenjenim diplomcima ITS-a, sportskim takmičenjima i drugim manifestacijama u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije.

Namera nam je da, na jednom mestu, napravimo bazu kontakata svih diplomaca ITS-a, njihovih interesovanja i trenutnih pozicija na kojima su radno angažovani. Time želimo da podstaknemo saradnju među diplomcima ITS-a, ali i da im omogućimo da na jednom mestu dobijaju informacije od značaja za dalji tok njihove karijere.

Molimo sve diplomce ITS-a da na adresu studentska.sluzba@its.edu.rs dostave ažurne podatke o  svojim profesionalnaim interesovanjima, trenutnoj poziciji na kojoj su angažovani i sve ostale informacije koje su značajne za dalji profesionalni razvoj.

Centar za razvoj karijere

Center for Career Development

Alumni dan

Alumni dan