Završite studijski program Elektronsko poslovanje

Osmislite i vodite e-poslovanje kompanije na globalnom tržištu.

Studiranjem na programu Elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine iz oblasti elektronskog poslovanja, elektronske uprave, elektronske trgovine, sistema plaćanja u elektronskom poslovanju, tehnika internet marketinga, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta i informacionih tehnologija.

Elektronsko poslovanjeProgram je koncipiran tako da studentima omogući sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasti modernog biznisa, ali i tehničkih znanja u domenu programerskih alata i baza podataka. Velika pažnja je posvećena i bezbednosnim pitanjima i mehanizmima zaštite u savremenom elektronskom poslovanju.

Krajnji cilj ovako koncipiranog studijskog programa su visokoobrazovani kadrovi koji su u stanju da, po okončanju studija, zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti elektronskog poslovanja.

 

Šta ćete savladati?

Znanja i veštine kojima ćete ovladati po okončanju studija na ovom studijskom programu obuhvataju:

 • Mogućnost implementacije različitih modela elektronskog poslovanja (e-Commerce, e-Government, e-Banking, e-Learning, m-Commerce…)
 • Kreiranje i održavanje dinamičkih web lokacija
 • HTML jezik
 • Principe i metode upravljanja projektima i informacijama
 • Analizu podataka u poslovanju
 • Search Engine Optimization
 • Sisteme za reklamiranje na internetu
 • Sisteme plaćanja na internetu
 • Poslovnu primenu cloud computinga
 • Poslovni aspekt društvenih mreža
 • Virtuelne organizacije
 • Zaštitu podataka u mrežnom okruženju
 • Poznavanje pojavnih oblika sajber kriminala
  i pravne regulative u tom domenu
 • Bezbednost elektronskog poslovanja

Najbolji uslovi studiranja

Nastava se izvodi najvećim delom u računarskim laboratorijama, na 246 laptop računara. Sve laboratorije su klimatizovane i opremljene multimedijalnom opremom. Nastava je interaktivna, uz primenu projektora, i u kombinaciji auditorno–praktično u računarskim laboratorijama korišćenjem računarske opreme, kroz paralelni rad studenata tokom predavanja i samostalni rad tokom vežbi. Praktična nastava izvodi se u laboratorijama po principu jedan student – jedan računar. Studenti paralelno sa profesorima unose i pokreću programe u softverskim alatima. Tu su i prateći sadržaji, sportski tereni, bazen, restoran, IT klub. Sve imate u okviru našeg ITS kampusa.

Pogledajte prostor i uslove u kojima ćete studirati.

 

Gde ćete moći da radite?

Studenti koji završe studije na studijskom programu Elektronsko poslovanje imaće mogućnost da pronađu atraktivne poslove u svetu digitalne ekonomije. Budući da se sve veći broj poslovnih procesa u kompanijama svih veličina zasniva na primeni informacione tehnologije, ponuda poslova u ovoj oblasti je u konstantnom porastu u svetskim razmerama.

Studenti koji završe studijski program Elektronsko poslovanje mogu da se zaposle kao:

 • Specialist for electronic governance
 • Officer in the sector of electronic banking
 • Expert in SEO/PPC
 • Internet Marketing Consultant
 • Community manager
 • Engineer Business Processes
 • Project manager
 • STG Power Power Brand Specialist
 • Senior Project Manager Developer
 • IT Consultant
 • E-Commerce Oparations Coordinator
 • QA Analyst
 • Web marketing asistent
 • Online marketing asistent
 • Saradnik za brendiranje
 • Sales Executive
 • Expert in Business Process Management
 • Advanced Solution Manager
 • Marketing Manager
 • Sales Engineer
 • Web content officer
 • Web Content Creator
 • IS/IT Sourcing Specialist
 • Konsultant za poslovni softver
 • Technology Manager
 • Social Media Marketing Assistant
 • Menadžer društvenih mreža
 • Search Engine Marketing Officer
 • Financial Software consultant
 • Strategy Expert
 • Stručni saradnik u odeljenju kontroling IT
 • IT Key Account Manager
 • Target Account Analys

Pozicije kao što su specijalista za elektronsku upravu, službenik u sektoru za elektronsko bankarstvo, inženjer razvoja poslovnih sistema, stručnjak za SEO/PPC, internet marketing konsultant, community manager i sl. samo su neki od primera pozicija na kojima budući diplomac može da radi u zavisnosti od svojih interesovanja i potreba. Pojava novih poslovnih modela organizovanja privrednih subjekata u formi virtuelnih organizacija, proširuje mogućnosti pronalaženja atraktivnih zanimanja u domenu elektronskog poslovanja, ali pruža mogućnost obrazovanim kadrovima iz ove oblasti da sa udaljenih lokacija rade za internacionalne kompanije.

 

Šta dalje?

Upoznajte se sa planom i programom i pogledajte opise predmeta i ostale detalje na studijskom programu Elektronsko poslovanje. Da li vas interesuju i drugi studijski programi? Saznajte više o programima Informacione tehnologije, Računarska multimedija ili Informacioni sistemi.

Izaberite paket studija koji odgovara vašim potrebama.

I požurite. Osigurajte svoje mesto na vreme.