RB Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. Računarska matematika I 8
1.1. Matematička logika
1.2. Matrice i determinante
1.3. Funkcije i nizovi
1.4. Primena izvoda i integrala
2. Strukture podataka i algoritamsko modelovanje I 8
2.1. Pojam algoritma
2.2. Algoritmi pretrage i sortiranja
2.3. Strukture podataka
2.4. Stabla, grafovi i liste
3. Veb dizajn I 8
3.1. HTML tagovi i elementi
3.2. Stilizacija i CSS
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
4. Informacione i internet tehnologije*
I 6
4.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
4.2. Operativni sistemi i aplikativni softver
4.3. Internet tehnologije i internet servisi
4.4. Bežične i satelitske tehnologije
4. Informacioni sistemi*
I 6
5.1. Životni ciklus informacionog sistema
5.2. Principi projektovanja informacionog sistema
5. Osnovi programiranja II 8
6.1. Programerske tehnike i principi
6.2. Programski jezik C
6. Kvantitativne i kvalitativne metode II 8
7.1. Uslovna verovatnoća i zavisnost događaja
7.2. Funkcije raspodele
7.3. Deskriptivna statistika
7. Engleski jezik I II 6
8.1. Osnovna vremena engleskog jezika
8.2. Vokabular svakodnevne komunikacije
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
8. Računarske mreže*
II 8
9.1. Mrežni modeli i adresiranje
9.2. Bežično umrežavanje
8. Kreativno rešavanje problema*
II 8
10.1. Tehnike i strategije rešavanja problema
10.2. Timski rad i odlučivanje
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
9. Engleski jezik 2 III 6
11.1. Razumevanje pisanih članaka iz različitih oblasti
11.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju
10. Objektno orijentisano programiranje III 9
12.1. Klase, objekti, nasleđivanje, polimorfizam
12.2. Interfejsi, delegati, događaji
11. Baze podataka III 9
13.1. Model entiteti–veze
13.2. Relacioni model
13.3. SQL jezik
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
12. Upravljanje projektima*
III 6
14.1. Projektni menadžment
14.2. Upravljanje projektom u svim fazama
12. Menadžment i preduzetništvo*
III 6
15.1. Donošenje odluka, planiranje i organizovanje
15.2. Motivacija, liderstvo, i kontrola u menadžmentu
13. Projektovanje informacionih sistema IV 7
16.1. Strukturna sistem analiza (SSA)
16.2. UML jezik za modelovanje
14. Napredne baze podataka IV 8
17.1. XML kao model podataka
17.2. JSON kao model podataka
15. Programerski alati IV 8
18.1.Programski jezik C#
18.2. ADO.NET-a i LinqToSql
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
16. Skript jezici za veb programiranje* IV 7
19.1. JavaScript, јQuery
19.2. PHP skript jezik
16. Jezici za mašinsko učenje* IV 7
20.1. Programski jezik Python
20.2. Python biblioteke
20.3. Uvod u mašinsko učenje
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
17. Praktikum primenjenog programiranja V 7
21.1. MVC Core, MVVM
21.2. Rad sa pogledima i modelima
18. Principi softverskog inženjerstva V 7
22.1. Prikupljanje softverskih zahteva
22.2. Softverski dizajn i implementacija rešenja
19. Web programiranje V 8
23.1. PHP programiranje
23.2. PHP i MySQL
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
20. Poslovno odlučivanje primenom IT * V 8
24.1. Softveri za podršku donošenju odluka
24.2. Poslovna inteligencija
20. Bezbednost u IT* V 8
25.1. Zaštita podataka
25.2. Sistemi i mehanizmi za zaštitu
21. Engleski jezik 3 VI 5
26.1. Poslovna korespondencija
26.2. Terminologija IT poslovanja
22. Internet programerski alati VI 5
27.1. Programski jezik Java
27.2. Java Servlet i JSP
23. Testiranje softvera VI 6
28.1. Životni ciklus testiranja
28.2. Nivoi i vrste testiranja
24. Poslovna komunikacija
VI 3
29.1. Pravila poslovne komunikacije
29.2. Komunikacija, pregovaranje, timski rad
25. Stručno-istraživački rad VI 4
26. Stručna praksa VI 3
27. Završni rad – izrada i odbrana VI 4
Ukupno ECTS III godina  60
Ukupno ECTS 180
* Označeni predmeti su izborni