Šta je studentski portal?

Sistem projektovan i realizovan tako da omogući visok komfor studentima tokom školovanja na polju izveštavanja, razmene informacija i znanja sa ostalim kolegama i nastavnim osobljem. Svaki student ima na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sopstveni portal na internetu koji se naprekidno održava i unapređuje.

Zašto studentski portal?

Primenom ovakvog portala povezanog sa Informacionim sistemom ITS-a štedi se dragoceno vreme svih učesnika, koje bi inače provodili u čekanju po raznim službama, kupovini različitih formulara, popunjavanju istih i slično. Kreiranjem ovakvog sistema omogućena je neprekidna izgradnja i uvećavanje raspoložive baze znanja, koja se sastoji od prezentacija sa predavanja, testova, objavljenih radova, informacija u vezi sa temama nastavnih planova itd. Upotrebom ovog portala student ima uvid u sve informacije koje su mu neophodne za strateško upravljanje studiranjem.

Materijali sa predavanja

Nakon svakog predavanja, predavači direktno i automatski iz Informacionog sistema ITS-a postavljaju prezentacije na studentski portal. Na taj način student ima kompletan sadržaj predavanja kome može pristupati bez ograničenja. Ovo je veoma koristan vid publikovanja predavane materije, koji omogućava da se propuštena predavanja prate preko interneta. Takođe, ovim se izbegava potreba za nepotrebnim prepisivanjem i hvatanjem beleški na časovima, jer je sva predavana materija dostupna online, čime se sva pažnja studenta na času usmerava na praćenje izlaganja.

Ispiti

Na ovom delu portala moguće je elektronskim putem izvršiti preliminarnu prijavu ispita koje student želi da polaže. Nakon isteka roka za prijave ispita može se videti raspored polaganja sa terminima i salama u kojima će se obaviti polaganje, bez potrebe za dolaskom u školu radi dobijanja informacije o rasporedu polaganja. Nakon polaganja ispita student ima uvid u ocene i rezultate koje je postigao na ispitu.

Kalendar nastave i raspored časova

U svakom trenutku studentima je na raspolaganju trenutno aktuelan raspored predavanja, vežbi i konsultacija. Takođe, preko ovog dela portala omogućen je uvid u ukupni kalendar radnih dana, praznika, upisnih i ispitnih rokova.

Pregled obaveza

Korisnik u svakom trenutku na ovom potportalu može pogledati status obaveza koje je preuzeo u odnosu na sve predmete po nastavnom planu i programu, kao i svoja prava i obaveze prema ITS-u.

Testovi za vežbanje

Predavači objavljuju interaktivne testove na internetu kao vežbu i pomoć u savladavanju gradiva. Na taj način studentima je olakšano učenje, omogućeno brže napredovanje i uspešnije polaganje ispita.

Online biblioteka

Online biblioteka omogućava da se u svakom trenutku pogledaju sadržaj i raspoloživost postojećih naslova u biblioteci ITS-a, kao i podaci o statusu knjige (da li je iznajmljena ili ne) i broju primeraka u biblioteci, opis knjige i sl. Student može rezervisati knjigu koja je trenutno iznajmljena.

Lični karton

Lični karton objedinjuje podatke studenta koje on može samostalno ažurirati, čime se obezbeđuje njihova tačnost. Takođe, student može menjati lozinku za pristup sistemu i tako obezbediti sigurnost od neautorizovanog logovanja. Svi lični podaci su tajni, i uvid u njih, osim studenta, imaju samo ovlašćeni zaposleni ITS-a.

Pravila studija

Student ima priliku da u svakom trenutku pristupi ovom delu portala na kome se objavljuju pravila studija, prava i obaveza u procesu studija, ostala dokumentacija i uputstva. Na taj način se jednostavno obezbeđuje da student bude informisan o svojim pravima i obavezama.