Savršeni uslovi za studiranje u okviru ITS kampusa

Za naše studente obezbedili smo odlične prostorne i tehničke uslove. Prostor  ITS-a podeljen je u više laboratorijskih sala opremljenih računarima i ostalom opremom, više kabineta za teorijsku nastavu i odgovarajući broj kancelarija za nastavno i drugo osoblje. Za rad i izvođenje nastave, u ovom trenutku, ITS koristi 548 laptop računara, raspoređenih u 19 računarskih laboratorija i multimedijalnih učionica.

U nastavku je prikazan deo prostornih kapaciteta na ITS-u, pre svega računarske laboratorije sa spiskom prateće opreme.

Amfiteatar ITS

Amfiteatar

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 200
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Računarska laboratorija: G23

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj računara: 28
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Sala g17 ITS

Računarska laboratorija: G17

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj računara: 28
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije G17.

Računarska laboratorija: G18

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj računara: 35
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije G18.

sala ITS g17 hp računari

Računarska laboratorija: G20

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj računara: 28
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije Toshiba.

Računarska laboratorija: Toshiba

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj računara: 26
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije Toshiba.

Toshiba laboratorija ITS
HP računarska laboratorija ITS

Računarska laboratorija: HP

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj računara: 26
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije HP. 

Računarska laboratorija: Acer

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj računara: 26
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije Acer. 

Računarska laboratorija ACER
A11 Steve Jobs računarska laboratorija

Računarska laboratorija: A11 – Steve Jobs

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj računara:26
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da (2 kom)

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije Steve Jobs.

Računarska laboratorija: A21 – Pablo Picasso

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj računara: 38
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije A21.

Pablo Pikaso ITS sala
Sala Mihajlo Pupin

Računarska laboratorija: A22 – Mihajlo Pupin

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj računara: 33
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Računarska laboratorija: A23 – Linus Torvalds

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj računara: 33
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije A23.

Sala ITS Linus Torvalds
Sala Warren Buffet

Amfiteatar: B11 – Warren Buffet

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj mesta: 100
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Računarska laboratorija: B12 – Bill Gates

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj računara: 28
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Računarska laboratorija Leonardo da Vinči

Računarska laboratorija: B13 – Leonardo da Vinci

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj računara: 36
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije B13 – Leonardo da Vinci.

Računarska laboratorija: B14

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj mesta: 36
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija.

Računarska laboratorija: B15

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Broj mesta: 36
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija.

Sala za predavanja: D13

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 25
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija.

d13

Računarska laboratorija: D14

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 30
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija.

Računarska laboratorija: D15

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 15
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija.

e17

Računarska laboratorija: E17

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 30
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija.

Sala za predavanja

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 130
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Sala za sednice

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 20
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da
Multimedijalna tabla: Da

Sala  C11

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 30
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Kabinet D1

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 25
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Kabinet D2

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd
Broj mesta: 40
Predavački računar: Da
Mrežna oprema: Da
Klima uređaj: Da
Video projektor: Da

Studio u Zemunu

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun
Sony NX5 HD video kamere (2 komada)
Vinten Pro video stativi i glave (2 komada)
Black Magic ATEM TV Studio – HD/SD video switcher (mikseta)
Peavey PV8 (analog audio mixer)
Alesis M1 Active 520 (active monitors)
Behringer MDX 1600 (audio processor)
Neonska video rasveta na stativima sa difuzorima od 220W (3 komada)
Blic glava/foto rasveta (300w)

Prijem u Zemunu

Lokacija: Cara Dušana 34, Zemun

Prijemno odeljenje sedišta Škole u Zemun

prijem u Zemunu

Restoran

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd

Rezervisano za Comtrade zaposlene i studente ITS-a.

IT Klub

Lokacija: Comtrade Technology Centre, Novi Beograd

Rezervisano za ComTrade zaposlene i studente ITS-a.

Za potrebe rekreacije i opuštanja u pauzama predavanja, studentima su na raspolaganju sportski tereni na lokaciji ComTrade Technology Center-a i LINK Leaders Park, LINKcafé i bazen na lokacijii Cara Dušana 34, Zemun.

Bazen u Zemunu

llp_700x380-1

 

Sportski tereni Comtrade

casopis_br15_472-sportski-tereni-comtrade

LINK Leaders Park


LINKcafé