Prezentacija proizvoda putem 3D modela

Danas na tržištu savremenih IT tehnologija imamo veliki broj softvera koji omogućavaju da vizualizujemo ideje i projekte. Neki od tih alata obuhvataju 3D modelovanje (3ds Max, Maya, Blender itd.). Bez obzira na to da li se radi o nekom obimnijem, kompleksnijem projektu ili ideji koja tek treba da se uobliči i precizira, prikaz dizajna konačnog proizvoda može mnogo da doprinese njegovoj realizaciji.

Saznaj više

ITS – nešto više od IT škole

Šta najpre pomislimo kad kažemo, vidimo, čujemo – ITS? Bilo da smo u prevozu, pa jasno primetimo reklamu ITS-a na nekoj od gradskih lokacija, da smo čuli neke zadivljene impresije milenijalca koji se školuje na ITS-u ili, još ubedljivije, da već privređuje pri našoj partnerskoj IT organizaciji Comtrade ili nekoj drugoj respektabilnoj visokotehnološkoj instituciji? Kvalitet…

Saznaj više

Šta znači biti student ITS-a?

Dugogodišnje školovanje kroz osnovnu i srednju školu u velikoj meri učinilo je da se nastava i učenje posmatraju iz ugla nemih posmatrača koji u određenom trenutku treba što bolje da reprodukuju nastavno gradivo bez obzira na to da li će sutra to znanje umeti da primene i u praksi. Na ITS-u se radi potpuno drugačije.…

Saznaj više

10 godina izdavačke delatnosti ITS-a – 50 štampanih izdanja

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS od osnivanja i sada tokom vanrednih okolnosti prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 vodi računa o svojim studentima i prati trendove tržišta na različite načine. Jedan od elemenata koji konstantno doprinosi unapređenju kvaliteta nastavnog procesa su nastavni materijali i udžbenici. Izdavačka delatnost ITS-a kao doprinos kvalitetnijem obrazovanju  ITS…

Saznaj više

Visoke ocene na studentskim anketama – najbolja potvrda kvalitetnog nastavnog kadra i vrhunskog obrazovanja na ITS-u

Ono što ITS dodatno razlikuje od mnogih drugih visokoobrazovnih institucija je aktivno uvažavanje mišljenja svih naših studenata. Anonimne ankete u kojima studenti mogu izraziti svoje mišljenje o studiranju odavno su praksa na ITS-u. Četiri puta godišnje, posle urađenih i analiziranih anketa, Nastavno-stručno veće razmatra mišljenja, primedbe i sugestije studenata i dogovara se o koracima unapređenja.…

Saznaj više