Elektronska faktura – još jedna primena XML-a

<Invoice xmlns:cac=”urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2″ xmlns:cbc=”urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns=”urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2″> <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2021</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>Jedinstveni broj fakture</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-02-28</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-03-07</cbc:DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode> …………………… <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cbc:EndpointID schemeID=”9948″>PIB pravnog lica A</cbc:EndpointID> <cac:PartyName> <cbc:Name>Naziv pravnog lica A</cbc:Name> </cac:PartyName> …………………… <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Naziv pravnog lica A</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>PIB pravnog lica A</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> …………………… <cbc:ID>2</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=”H87″>1</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=”RSD”>252</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name>test11</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>011</cbc:ID> </cac:SellersItemIdentification> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID> <cbc:Percent>10</cbc:Percent> <cac:TaxScheme>…

Saznaj više

Elektronski potpis shodno uredbi (eu) 910/2014 o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije

Uredba najpre propisuje da se elektronskom dokazu kao dokazu u sudskom postupku ne sme uskratiti pravno dejstvo i dopuštenost samo zato što je u elektronskom obliku ili zato što ne ispunjava sve zahteve za kvalifikovani elektronski potpis. Kvalifikovanom elektronskom potpisu priznaje se isto pravno dejstvo kao svojeručnom potpisu, a kvalifikovani elektronski potpis koji se zasniva…

Saznaj više

Sistemi za upravljanje učenjem

Sistemi za upravljanje učenjem (engl. Learning Management Systems – LMS) omogućavaju upravljanje lekcijama, predmetima i katalozima, njihovu distribuciju i objavljivanje, beleženje informacija o korisnicima učenja i upravljanje njima. Nastavnici ih koriste za izradu i integraciju svih vrsta digitalnih materijala, tekstualnih datoteka, video-zapisa, kao i za proveru znanja pomoću testova, kvizova, ukrštenica i igara.

Saznaj više

Prezentacija proizvoda putem 3D modela

Danas na tržištu savremenih IT tehnologija imamo veliki broj softvera koji omogućavaju da vizualizujemo ideje i projekte. Neki od tih alata obuhvataju 3D modelovanje (3ds Max, Maya, Blender itd.). Bez obzira na to da li se radi o nekom obimnijem, kompleksnijem projektu ili ideji koja tek treba da se uobliči i precizira, prikaz dizajna konačnog proizvoda može mnogo da doprinese njegovoj realizaciji.

Saznaj više

ITS – nešto više od IT škole

Šta najpre pomislimo kad kažemo, vidimo, čujemo – ITS? Bilo da smo u prevozu, pa jasno primetimo reklamu ITS-a na nekoj od gradskih lokacija, da smo čuli neke zadivljene impresije milenijalca koji se školuje na ITS-u ili, još ubedljivije, da već privređuje pri našoj partnerskoj IT organizaciji Comtrade ili nekoj drugoj respektabilnoj visokotehnološkoj instituciji? Kvalitet…

Saznaj više

Šta znači biti student ITS-a?

Dugogodišnje školovanje kroz osnovnu i srednju školu u velikoj meri učinilo je da se nastava i učenje posmatraju iz ugla nemih posmatrača koji u određenom trenutku treba što bolje da reprodukuju nastavno gradivo bez obzira na to da li će sutra to znanje umeti da primene i u praksi. Na ITS-u se radi potpuno drugačije.…

Saznaj više