Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS je prva akreditovana privatna visokoškolska ustanova u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji. Pored kvaliteta – vrhunskih uslova studiranja, najsavremenije opreme i visoko stručnog kadra, osposobljavamo studente za najtraženija zanimanja današnjice, kroz praktičan rad u struci još u toku studiranja. A sve to uz akreditovanu diplomu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

ITS

Misija i ciljevi

Naš posao – obrazovanje, nije samo nastava, realizacija relevantnog i primenljivog kurikuluma, sadržaj i distribucija znanja, ispiti. Naš posao je da u svim aspektima pomognemo da naši studenti budu uspešniji nego ranije, bolji, da izgrade nove ili unaprede postojeće karijere.

Naš posao je takođe da neprekidno preispitujemo trenutak u kome smo, unapređujemo svaki naš proces, svaki stav, misao, viziju i ciljeve. Detaljnije>>

Studijski program

Na ITS-u možete odabrati jedan od dva najaktuelnija programa: Informacione tehnologije sa modulima Nauka o podacima i veštačka inteligencija i Razvoj softvera i Digitalni multimediji. Diploma strukovnog inženjera informacionih tehnologija, koju dobijaju studenti po završetku školovanja, kotira ih među buduće najtraženije stručnjake u oblasti informacionih tehnologija, u projektovanju, izradi i implementaciji softvera, obradi digitalne slike, videa, tehnici ilustrovanja, animaciji, elektonskom poslovanju itd. Detaljnije>>

Tim profesora

Konstantno prateći promene u razvoju računarskih nauka, profesori na ITS-u usklađuju nastavni plan i program sa najvišim svetskim standardima i najnovijim dostignućima u sferi informacionih tehnologija. Radimo po naprednom programu, koji studente uči IT veštinama pomoću softverskih rešenja poslednje tehnologije. Detaljnije>>

Članstva i partnerstva

Škola ima uspešnu saradnju sa autoritetima u privredi kako u zemlji, tako i u inostranstvu, i ima mogućnost uticaja na rešenja u informacionim tehnologijama na globalnom nivou. Neki od partnera ITS-a su: Apple, HP, Acer, Toshiba, EMC, Oracle, Microsoft, Fujitsu-Siemens, i još mnogo drugih kompanija u zemlji, regionu i šire. Detaljnije>>

Enterijer i opremljenost radnog prostora na ITS-u

ITS se nalazi u Tehnološkom centru kompanije ComTrade (Savski nasip br. 7, Novi Beograd), što studentima omogućava jedinstvene uslove za učenje i rad u najvećem IT tehnološkom centru u regionu. Prostor objedinjuje kapacitete za nastavu, laboratorijski prostor za praksu, pogone u kojima se ostvaruje kontakt sa inženjerima iz prakse. Tu su i prateći sadržaji, sportski tereni, bazen, restoran, IT klub. Detaljnije>>

Adrese i telefoni

Nastava na ITS-u se odvija na dve lokacije:

ComTrade Technology Center, Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd

Cara Dušana 34, 11080 Zemun, Beograd.

Telefon: +381 11 4011 216 Detaljnije>>