U toku studija na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS-u studenti imaju na raspolaganju mnogo mogućnosti koje im značajno unapređuju kvalitet učenja, kao i sticanje znanja i veština neophodnih za najtraženije poslove današnjice.

Live stream na ITS-u od 2015. godine

ITS je uveo Live stream od zimskog semestra 2015. godine. Od tada je, i tehnički i organizaciono, potpuno usavršen kompletan proces direktnog emitovanja nastave na ITS-u. U toku semestra iz prostorija ITS-a se svakodnevno emituje između 50 i 100 časova Live streama u HD kvalitetu. Velika ekipa inženjera, realizatora prenosa i montažera omogućava paralelno emitovanje slike i zvuka iz učionica i sala odgovarajućim smerovima studenata. 

Oprema za realizaciju Live streama

Više od 40 sala i učionica opremljeno je kompletnom opremom za realizaciju Live streama, što podrazumeva pokrivenost full HD kamerama sa 30x optičkim zumom, ambijentalnim mikrofonima i opremom za nastavnika. Svaki objekat ITS-a sadrži sobu za realizaciju prenosa (stream room) sa pratećom opremom i miksetama, u kojoj rade realizatori i montažeri odgovorni da Live stream iz učionica ITS-a dođe do svakog studenta. Kamere za realizaciju Live streama imaju rotaciju od 360 stepeni, 30x optički zum, autofokus, adaptivnu PTZ brzinu i POE podršku, što omogućava da svaki detalj iz učionice bude verno prenet studentu, a ambijentalni mikrofoni omogućavaju da se čuju i pitanja studenta. 

Live streamu predavanja studenti pristupaju preko platforme za softverski podržano učenje i odeljka Live class, u kome se nalaze linkovi sa predavanjima za naredni period i njihovi termini.

Arhiva kompletne nastave

Na ITS-u se streamuje kompletna nastava, odnosno predavanja i vežbe, kako na osnovnim tako i na master studijama. Ovaj dodatni resurs značajno doprinosi kvalitetu učenja na ITS-u i proces savladavanja gradiva čini još efektivnijim, ponajviše zahvaljujući tome što će od sada sva predavanja ostajati sačuvana u Video arhivi, pa će studenti moći ponovo da ih pogledaju u svakom trenutku.

Studentima koji žele da ponovo preslušaju određenu nastavnu jedinicu omogućen je pristup Video arhivi svih predavanja i vežbi. Pregledanje video-snimaka, kao i njihovo pauziranje i vraćanje na početak kada god to studentima odgovara, pomaže im da bolje organizuju svoje vreme i obaveze, da utvrde gradivo i pronađu odgovor ili rešenje nekog zadatka. Koliko puta niste razumeli neki deo na predavanjima, pa ste želeli ponovo da preslušate i pogledate taj deo? Studenti ITS-a imaju ovu mogućnost na snimcima predavanja i vežbi osnovnih i master studija.

Većina studenata na master studijama ITS-a je zaposlena i ima druge privatne i porodične obaveze, te su za njih opcije Live stream i Video arhiva prava dragocenost, posebno prilikom spremanja ispita i pregledavanja predavanja i vežbi održanih pre nekoliko meseci. Ovo je još jedna potvrda da uvođenje savremene tehničke opreme u procese izvođenja nastave ima svoje beneficije.