RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. PRA Poslovne računarske aplikacije I 7
1.1. Kancelarijski paketi programa
1.2. Korišćenje online softverskih paketa i alata
2. RM Matematika I 8
2.1. Matematička logika
2.2. Matrice i determinante
2.3. Integralni račun
2.4. Diferencijalni račun
3. OPS Organizacija poslovnih sistema I 8
3.1. Principi organizacije
3.2. Savremeni modeli organizacione strukture
3.3. Produktivnost i značaj produktivnosti rada
3.4. Osnovni institucionalni oblici organizovanja
Bira se jedan iz sledeće grupe:
4. IIT Informacione i internet tehnologije I 7
4.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
4.2. Sistemski i korisnički softver
4.3. Internet tehnologije i internet servisi
4.4. Komunikacione tehnologije
4.5. Bežične i mobilne tehnologije
5. MN Menadžment I 7
5.1 Teorija menadžmenta
5.2. Porterov model opštih strategija
5.3. Upravljanje ljudskim potencijalima
ECTS I sem 30
6. MaE Makroekonomija II 8
6.1. Osnovni makroekonomski agregati
6.2. IS i LM model i Filipsova kriva kao osnovni makroekonomski modeli
6.3. Uloga fiskalne politike
7. APSA Analiza podataka primenom softverskih alata II 7
7.1. Obrada podataka primenom statističkih softvera
7.2. Izbor i primena adekvatnih softvera za analizu vremenskih serija
7.3. Izgradnja regresionih modela primenom softvera
8. PIS Poslovni informacioni sistemi II 8
8.1. Analiza arhitekture IS
8.2. Servisno orijentisana arhitektura
8.3. SOA dizajn paterni
Bira se jedan iz sledeće grupe:
9. EP Elektronsko poslovanje II 7
9.1. B2B i B2C poslovanje
9.2. Modeli elektronske trgovine
9.3. Elektronsko bankarstvo
9.4. IT poslovanje i preduzetništvo
10. MLJR Menadžment ljudskih resursa II 7
10.1. Metodi rukovođenja
10.2. Motivacija zaposlenih
10.3. Izgradnja informacionog sistema ljudskih resursa
ECTS II sem 30
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
11. BP Rad sa bazama podataka
III 8
11.1. MS SQL Managment Studio
11.2. SQL upitni jezik
11.3. Generisanje izveštaja na osnovu zadatih kriterijuma
12. UIS Upravljački informacioni sistemi III 8
12.1. Strategijski informacioni sistemi
12.2. Sistemi za podršku odlučivanju
13. E1 Engleski jezik I
III 6
13.1. Osnovna vremena engleskog jezika
13.2. Vokabular svakodnevne komunikacije
13.3. Samostalna primena jezika
Bira se jedan iz sledeće grupe:
14. P Preduzetništvo III 8
14.1. Pojam preduzetništva
14.2. Biznis plan
15.
FM Finansijski menadžment III 8
15.1. Poslovno, poresko i finansijsko okruženje
15.2. Finansijsko planiranje
15.3. Operativni i finansijski leveridž
16.
MPP Modelovanje i predikcija u poslovanju III 8
16.1. Pojam modela. Vrste modela. Odnos modela i entiteta koji se modeluje
16.2. Logit i probit modeli
16.3. Rešavanje optimizacijskih problema primenom softvera
ECTS III sem 30
17. P Programiranje IV 9
17.1. Algoritamsko zaključivanje
17.2. Programerske tehnike
17.3. Struktura programa
18. POIT Poslovno odlučivanje primenom informacionih tehnologija IV 8
18.1. Formulisanje strategije rešavanja problema
18.2. Softveri za podršku odlučivanju upravljačkih odluka
18.3. Merenje efekata poslovne odluke
19. E2 Engleski jezik II IV 6
19.1. Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti
19.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju
19.3. Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju
Bira se jedan iz sledeće grupe:
20. UI Upravljanje investicijama IV 7
20.1. Izrada investicionog programa
20.2. Finansiranje investicija
20.3. IPA projekti Evropske unije
21. UK Upravljanje kvalitetom IV 7
21.1. Integralni kvalitet proizvoda
21.2. Standardizacija
22. SRPP Saradničko rešavanje problema u poslovanju IV 7
22.1. Definicija problema i vrste problema
22.2. Odlučivanje u grupi i timu. Psihologija tima
22.3. Rešavanje problema brainstormingom
ECTS IV sem 30
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
23. MIM

Marketing i internet marketing

V 8
23.1. Teorija marketinga
23.2. Internet marketing
24. E3 Engleski jezik III – poslovni za IT V 6
24.1. Poslovna korespondencija
24.2. Terminologija savremenog poslovanja
25. UP Upravljanje projektima V 8
25.1. Izrada WBS, PBS i OBS dijagrama
25.2. Planiranje realizacije projekta
25.3. Sistem izveštavanja u realizaciji projekta
Bira se jedan iz sledeće grupe:
26. APPS Analiza i projektovanje poslovnih sistema V 8
26.1. Vrste organizacionih struktura
26.2. Transformacija preduzeća ka e-poslovanju
27. ET Elektronska trgovina
V 8
27.1. Mesto e-trgovine u e-poslovanju
27.2. Poslovni modeli e-trgovine
ECTS V sem  30
28. SIU Softver za integrisano upravljanje VI 6
28.1. Modelovanje poslovnih procesa
28.2. Primeri sistema ERP
28.2. Primeri sistema SAP
29. PKP Poslovne komunikacije i pregovaranje VI 7
29.1. Verbalna i neverbalna komunikacija
29.2. Pregovaranje
29.3. Poslovna korespondencija
30. PPS
Praktikum iz poslovnih sistema VI 7
  30.1. Projektovanje organizacije i organizacione promene    
  30.2. Projektovanje i inženjering poslovnih procesa    
31. SP Stručna praksa (u odgovarajućoj firmi) VI 3
32. ZR Završni rad sa testom za profesionalne veštine
VI 7
ECTS VI sem  30
Ukupno ECTS III godina  60
Ukupno ECTS 180