Kreirali smo specijalizovane obrazovne programe da bismo širili obrazovanje koje može da obezbedi bolji život što većem broju ljudi. To najčešće podrazumeva nalaženje dobrog posla. Tako da smo odlučni u nameri da vas pripremimo za vaš posao iz snova.

Međutim, za posao koji donosi visoku zaradu i napredovanje u karijeri nisu dovoljna samo stručna znanja, ma koliko ona bila praktična, primenjiva i profitabilna. Neophodne su i one “mekše”, društvene veštine i kvaliteti ličnosti koji će vas izdvojiti od ostalih. Učiniti vas najboljim kandidatom.

Personal Development Program LINK group

Ali, šta ako ih ne posedujete? Nismo svi rođeni sa razvijenim socijalnim veštinama, naročito ne sa onima koje su potrebne za uspeh na tržištu. Na njima se može i, i te kako treba raditi.

Jedan od izazova je to što se tehnologija brzo menja, gotovo brže nego ikad. Veštine koje ste učili u školi vam možda neće biti potrebne u budućnosti. Kao ni većina, vi možda niste u mogućnosti da se ponovo vratite u školu. Međutim, morate učiti, pa čak i onda kada nemate vremena, veštine koje odgovaraju trenutnim i budućim potrebama tržista rada.

Zbog toga, danas sa ponosom najavljujemo Personal Development Program (PDP).

 

Šta je Personal Development Program?

Personal Development Program omogućava sticanje transverzalnih veština (motivacija, samopouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i dr.) neophodnih za uspešno obavljanje posla, ali i za sticanje konkurentskih prednosti, atraktivnih za buduće poslodavace ili poslovne partnere.

PDP-logo__Od jeseni ćete dobiti kompaktne, praktične i fleksibilne nastavne programe. Dizajnirani da vam pomognu da što efikasnije naučite najtraženije veštine pomoću kojih ćete osigurati vaš posao iz snova. To su veštine koje su vam neophodne kod svakog poslodavca.

Razvili smo ih naši poslovni partneri i mi. Verujemo da oni najbolje znaju šta je zaista bitno da biste našli posao u industriji novih tehnologija. Oni prave planove usavršavanja i za svoje zaposlene. Oni, takođe, žele da ponude mogućnosti učenja tako da što više ljudi ima kvalifikacije za posao kod njih. Kao znak naše posvećenosti zapošljavanju ljudi, za polaznike ovog programa, obezbedili smo 100 mesta za praksu u narednoj godini.

Vrlo smo srećni zbog ovog programa. Više informacija o transverzalnim veštinama možete naći na ovoj strani.

 

Preuzmite veštine za uspešnu karijeru

Personal Development Program u toku studiranja vam omogućava usvajanje dodatnih veština kroz praktičan rad, i to putem kratkih edukativnih sesija, kao što su treninzi i radionice. Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom studiranja.

Sesije možete da pratite prisustvom u učionici, u vidu live streama uživo ili pregledanjem snimaka u video arhivi putem Platforme za podršku učenju. Dodatno, na raspolaganju će vam biti i online video i tekstualni materijali kako biste se što bolje pripremili za radionice.

A koliko su ove dodatne veštine značajne za zapošljavanje svedoči i strateški dokument Evropske komisije “Promišljanje obrazovanja” u kome ona poziva zemlje članice EU da svoje obrazovne sisteme prilagode realnim potrebama tržišta rada tako što će staviti naglasak upravo na transverzalne veštine, a među njima naročito na preduzetničke i IT veštine, jer u tome vidi rešenje problema nezaposlenosti mladih.

Zašto onda ne biste i vi išli u korak sa svetom i iskoristili rešenje koje je ponudila sama EU? Razvijte veštine koje vam nedostaju da vaša karijera bude uspešnija.

 

Kome je namenjen?

Personal Development Program namenjen je svima koji planiraju da unaprede svoj položaj kako na tržištu rada tako i na tržištu uopšte. Da obezbede sebi superioran položaj.

Program je kreiran za studente završne godine ITS-a koji su već stekli neophodna stručna znanja na izabranom smeru i predstavlja krunu njihovog školovanja, budući da pravilno usmerava kompetencije stečene tokom školovanja ka tržištu.

Nije obavezan deo školovanja i osmišljen je isključivo da bi vam pomogao da dođete do posla koji želite, unapređenja, veće zarade i zadovoljstva sobom. I to što jednostavnije i praktičnije.

Otkrijte šta vam nedostaje i radite na tome

 

Ne znate odakle da počnete?

Svesni ste da vam nedostaju određene veštine, ali ne znate tačno koje?
Pomoći ćemo vam da otkrijete na kojim veštinama treba da radite, za vas kreirati poseban program kojim ćete ih unapređivati i dovesti vas na nivo gde ćete i vi i poslodavci biti u potpunosti zadovoljni vašim sposobnostima.

Kako? Na početku programa svi polaznici prolaze testiranje ličnosti, potencijala, fokusa i motivacije, čime stiču uvid u svoj trenutni razvojni profil. Na taj način, uvidećete koje veštine treba da unapredite, ali će vam to omogućiti da steknete i nedvosmislen uvid u napredak svojih razvojnih sposobnosti nakon završetka programa.

Prilikom početnog testiranja radićete:

 • Test ličnosti
 • Ekvilibrijum
 • Test motivacije
 • Merenje percepcije i koncentracije
 • Merenje profesionalnog potencijala

Na kraju programa, još jednom ćemo vas testirati da biste tačno znali koliko ste napredovali i kako tada izgleda vaš razvojni profil.

 

Preuzmite veštine od najvećih stručnjaka

Sa vama će raditi najveći stručnjaci iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja. Praktične radionice vodiće mentori programa, visoko cenjeni stručnjaci u svojim oblastima ekspertize, kao što su preduzetništvo, lidrstvo, razvoj ličnih veština, planiranje karijere i slično.

Osim njih, treninge će vam držati i najuspešniji ljudi iz privrede. Oni koji su postigli velike lične uspehe i ostvarili značajne profite. Prenosiće vam svoja znanja i iskustva. Pomoći će vam da dostignete njihov nivo transverzalnih veština.

Jedinstven paket profesionalnih veština

Personal Development Program će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detalje o ovom programu i plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku.

Kurs Broj časova
TRANSVERZALNE VEŠTINE
1. Samospoznaja i samopouzdanje 3
2. Samomotivacija i motivacija drugih 3
3. Interpersonalne veštine 3
4. Veštine adaptacije 3
5. Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3
6. Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3
7. Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3
8. Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3
9. Timski rad 3
LIČNE VEŠTINE
10. Planiranje karijere, Life and Career Planning 3
11. Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing 3
12. Poslovni bonton, Business bon ton 3
13. Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3
14. Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers 6
15. Inteligencija, Intelligence 3
16. Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3
17. Principi bogaćenja i investiranja 3
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST
18. Upravljanje vremenom, Time Management 3
19. Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation 3
20. Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 9
21. Upravljanje informacijama, Information Mangement 3
22. Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3
23. Efektivne tehnike pregovaranja, Effective Negotiation 3
24. Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3
25. Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6
26. Sertifikacija

Šta dobijate?

U okviru Personal Development Programa dobijate:

 • višemesečnu obuku u učionici ili online,
 • radionice iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, na kojima ćete u praksi razvijati transverzalne veštine, koje će vas izdvojiti na tržištu rada,
 • lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti,
 • rezultate testa razvojnih sposobnosti,
 • mentorski rad sa predavačima i konsultantima,
 • savete i uputstva,
 • radne sveske,
 • programski materijal sa predavanja i vežbi,
 • definisani karijerni cilj,
 • individualni akcioni plan,
 • plan razvoja karijere,
 • završno testiranje kojim se utvrđuje vaš napredak tokom LMSP-a,
 • zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama,
 • preporuku mentora,
 • spisak stručne literature za dalje individualno usavršavanje,
 • 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Steknite sertifikovane veštine

Verovatno se pitate kako će poslodavac već na razgovoru za posao znati da vi posedujete ove veštine. Vrlo jednostavno. Po završetku Personal Development Programa dobijate uverenje o stečenim veštinama koje su izuzetno tražene prilikom selekcija za posao. Reč je o dokumentu koji će svaki poslodavac uzeti u obzir i koji će vas izdvojiti od ostalih.

Osim toga, nakon ovog programa dobijate i mogućnost da stečene veštine primenite kroz sopstveni biznis, ukoliko to želite. Omogućili smo vam i konsultacije u cilju pravilnog razvoja posla u trajanju od 12 meseci po završetku samog programa.

Ali to nije sve. Najbolji među vama, koji se opredele za primenu svojih poslovnih ideja kroz sopstveni posao, mogu da svoje preduzetničke ideje realizuju uz našu podršku u okviru LINK Business Inkubatora.

Jer, ovaj program je savršen početak. A nakon toga, samo vi određujete svoje granice.

 

Praksa i stažiranje – LINK Apprentice Program

Koliko smo ozbiljni u nameri da vas potpuno obučimo i osposobimo za uspešnu karijeru, omogućimo vam da se što lakše zaposlite i dobro zarađujete, pokazuje i naš LINK Apprentice Program. U okviru ovog programa, studenti ITS-a imaju priliku da 3 meseca rade u realnim uslovima poslovanja internacionalne kompanije LINK group i tako steknu dragoceno radno iskustvo, praktična znanja i tražene veštine.

Ovo je još jedan od projekata u okviru koga možete da preuzmete veštine koje danas od kandidata prilikom zapošljavanja zahteva svaki ugledni poslodavac. Dakle, veštine koje ste usvojili tokom Personal Development Programa, možete odmah usavršiti i testirati u okviru projekta prakse koji smo, takođe, priredili za vas.