Studenti ITS-a nakon trogodišnjeg studiranja zaokružuju svoj kvalitet, znanje i veštine završnim radom. Na taj način pokazuju da su spremni za IT tržište, da mogu da odgovore svakom izazovu i da su pravi profesionalci, koji su traženi u najboljim kompanijama.

U nastavku izdvajamo samo neke od radova naših diplomaca.

 „Android aplikacija Garage sales” – Jovan Rudić

diplomskirad10Prema statistici sajta statisticbrain, broj održanih garažnih prodaja svake nedelje u USAF je 165 hiljada. Taj podatak jasno govori o potrebi i velikom potencijalnom tržištu za aplikaciju. Garage sales aplikacija je postavljena na Google Play Storeu. Dizajn aplikacije Garage sales je jednostavan, pregledan i čist. Pozadina svih aktivnosti je siva boja, napravljena po uzoru na trenutno najpopularnije Android aplikacije kao što su Facebook, Messenger, Viber.

diplomskirad20Garage sales aplikacija ima dve osnovne funkcionalnosti do kojih se dolazi iz glavnog menija: Pretraga (Find) i Dodavanje (Add). Za pretragu se odabere dugme Find iz glavnog menija, nakon čega se otvara ekran u kome je potrebno odabrati u kojoj državi se želi pretraga garažne prodaje. Nakon izbora države otvara se novi ekran u kome je prikazana lista prodaja, od kojih se klikom na svaku otvaraju detalji o njoj. Drugi deo aplikacije jeste dodavanje novih oglasa. Ovaj deo je omogućen samo registrovanim korisnicima.

Aplikacija Garage sales je razvijana u Eclipse razvojnom okruženju. Koristi dva servisa. Jedan od njih je servis aplikacije, koji služi za dohvatanje iz baze i snimanje u bazu podataka vezanih za korisnika aplikacije i oglasa. Drugi servis koji aplikacija koristi jeste besplatan servis koji nudi Google kompanija i zove se Google Maps Api2. Ovaj servis omogućuje prikazivanje mapa na mobilnom telefonu.

„iOS aplikacija sa Cloud Backend-om” – Miljan Vukićević

Diplomskirad30Aplikacija iOglasi je iOS aplikacija koja korisnicima omogućava da u samo par koraka dodaju novi oglas ili pretraže već postojeće oglase. Razvijena je pomoću razvojnog alata XCode 6, na Mac platformi OS X Yosemite. XCode je program za Mac platformu, koji nudi spektar alata za dizajn, razvoj i testiranje aplikacija za OS X i iOS operativne sisteme. iOS aplikacija sa Cloud Backend-om uključuje XCode IDE, Swift i Objective-C kompajlere, alate za analizu, iOS simulator (za testiranje iOS aplikacija na različitim uređajima), najnovije biblioteke klasa i mnoštvo dodatnih alata i funkcija.

 

Diplomskirad40Za aplikaciju iOglasi izabran je Backend As A Service (BaaS), servis Parse, koji nudi besplatnu registraciju aplikacije, a od alata su dostupni: Parse Framework, Settings, Core, Analytics i Push notifications. Backend As A Service (BaaS) je savremen servis za razvoj aplikacija sa Cloud podrškom, koji u okviru svojih usluga nudi programerima besplatnu bazu podataka, push servis i analitiku.

Specijalni dodatak razvojnom alatu je tzv. Parse Framework, koji omogućava uspostavljanje konekcije između aplikacije (uređaja) i Parse-ovog Cloud servisa.

Jedan od osnivača ITS-a je i kompanija LINK group, Apple autorizovani trening centar koja između ostalog izvodi i autorizovane iOS obuke u Beogradu.

arkodRešenje našeg studenta Bojana Vasića, koje je prezntovao u svom diplonskom radu, predstavlja vezu tehnologija Augmented Reality i Computer 3D Modeling. Katalog, modelovan nameštaj i unapređena vizuelne prezentacije kompanije Flame Furniture Inc. omogućene su novim pristupom augmentovane realnosti (AG).

Sada je moguće projektovati približan izgled finalnog proizvoda u realnom okruženju, što onima koji razmišljaju o kupovini donosi olakšanje u donošenju odluke pri kupovini proizvoda. Praktično rečeno, zainteresovani korisnici sada imaju mogućnost da pogledaju kako bi izgledao njihov nov nameštaj u prostoru koji su oni zamislili.

Putem animacije proizvod se sad može modelovati, teksturisati i prikazati, korišćenjem AR tehnologije. Ovo rešenje može se primeniti i u drugim sferama i delatnostima.

„Jedinstvena aplikacija za Flame Furniture Inc.” – Bojan Vasić

Ideja studenta ITS-a Josipa Bugarčića, koju je izneo u svom diplomskom radu, izabrana je kao rešenje koje će uspostaviti regulatorni okvir i proceduralnu praksu za ekspresne pošiljke koje pristižu u našu zemlju. Uprava carina je u saradnji sa diplomcem ITS-a razvila niz skupova i procedura za ubrzavanje propuštanja robe koja u Srbiju ulazi preko operatera ekspresnih pošiljaka (DHL, UPS, FedEx, TNT), a sve u skladu sa Sporazumom Svetske trgovinske organizacije.
Dugogodišnja praksa je pokazala da se brojne kompanije suočavaju sa velikim troškovima i komplikovanim procedurama u uvoznim procesima, koji traju predugo. Trajanje postupka često ograničava aktivnost mnogih preduzeća i usporava carinsku proceduru, a sve to iziskuje visoke troškove, koji su nepotrebni.
Modernizacija carinskih procedura i sistema Srbiji je bila neophodna, pre svega kako bi se ubrzao proces prolaza robe kroz carinske magacine u našoj zemlji. Baš iz tog razloga, Uprava carina je zajedno sa ITS diplomcem Josipom Bugarčićem razvila aplikaciju koja će značajno umanjiti potrebu za birokratijom, ali i ubrzati sam proces transporta robe i učiniti ga sigurnijim i jeftinijim.
„Rešenje za Upravu carine” – Josip Bugarčić

aprRešenje nekadašnjeg studenta ITS-a Miroslava Vujičića, koje je objedinio i prikazao u svom diplomskom radu, omogućilo je svim posetiocima sajta APR-a korišćenje modernog alata za pretragu – Elasticsearch, koji se koristi na sajtovima kao što su Facebook, eBay, Tinder, AutoScout itd.

Rezultati se dobijaju prema elementima poslovnog imena, odnosno po nazivu i sedištu, a preduzetnici se mogu pretražiti i po ličnom imenu. Na ovaj način pretraga baze podataka Agencije za privredne registre je znatno poboljšana korišćenjem naprednog Elasticsearch alata.
„Moderna pretraga na sajtu APR-a” – Miroslav Vujičić