Raspored predmeta po semestrima i godinama studija strukovni master za studijski program

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

RB Šifra Naziv predmeta Sem ESPB
PRVI SEMESTAR
1. MS1PPVT Preduzetništvo u informacionim tehnologijama 1 6
2. MS1RUO Cloud computing 1 8
3. MS1IP1 Izborni predmet 1 – blok 1 1 8
4. MS1IP2 Izborni predmet 2 – blok 1 1 8
Ukupno ESPB 30
DRUGI SEMESTAR
5. MS2UPI Osnove primenjenih istraživanja 2 6
6. MS2OK Obezbeđenje kvaliteta softvera 2 8
7. MS2IP1 Izborni predmet 3 – blok 2 2 8
8. MS2IP2 Izborni predmet 4 – blok 2 2 8
Ukupno ESPB 30
TREĆI SEMESTAR
9. MS3OUP Organizacija i upravljanje projektima 3 6
10. MS3IB3 Izborni predmet 5 – blok 3 3 8
11. MS3IB4 Izborni predmet 6 – blok 3 3 8
12. MS3IB5 Izborni predmet 7 – blok 3 3 8
Ukupno ESPB 30
ČETVRTI SEMESTAR
13. MS4PIR1 Primenjeni istraživački rad 1 4 8
14. MS4PIR2 Primenjeni istraživački rad 2 4 4
15. MS4SP Stručna praksa 4 3
16. MS4MR Master rad 4 15
Ukupno ESPB 30
IZBORNA GRUPA 1 – biraju se dva predmeta
1. MS1DMA Dizajn korisničkog interfejsa aplikacija 1 8
2. MS1BRM Bezbednost računarskih mreža 1 8
3. MS1PSZ Osnove data science-a 1 8
4. MS1ZP Napredne WEB tehnologije 1 8
Ukupno ESPB 32
IZBORNA GRUPA 2 – biraju se dva predmeta
1. MS2OTVM Data mining 2 8
2. MS2MP Mobilno programiranje 2 8
3. MS2K Kriptografija 2 8
4. MS2BPA Bezbednost podataka i aplikacija 2 8
5. MS2NTZD Napredno 3D modelovanje i animacije 2 8
Ukupno ESPB 40
IZBORNA GRUPA 3 – biraju se tri predmeta
1. MS3NMP Napredno mobilno programiranje 3 8
2. MS3SP Analiza velikih podataka (Big Data) 3 8
3. MS3DF Digitalna forenzika 3 8
4. MS33DGPS 3D grafički sistemi 3 8
5. MS3NTZD Multimedijalne interaktivne aplikacije 3 8
6. MS3NTOS Primenjeni računarski dizajn 3 8
Ukupno ESPB 48