Biblioteka ITS-a deo je mreže LINK edu Alliance Citadel, koju čini 11 biblioteka. Ovaj bibliotečki fond predstavlja pravu citadelu znanja sa preko 41.000 bibliotečkih jedinica koje su u bibliotekama naših ustanova formalnog obrazovanja i profesionalne edukacije na raspolaganju u fizičkom obliku, dok bibliotečki fond ITS-a ima oko 2.000 jedinica. Pored toga, studentima i zaposlenima na ITS-u su na raspolaganju i onlajn biblioteke i repozitorijumi.

LINK edu Alliance Citadel je impresivan simbol stalne posvećenosti i predanosti kvalitetnom obrazovanju. Ovaj bibliotečki fond predstavlja pravu citadelu znanja sa preko 41.000 bibliotečkih jedinica koje su u bibliotekama naših ustanova formalnog obrazovanja i profesionalne edukacije na raspolaganju u fizičkom obliku.

LINK edu Alliance Citadel predstavlja ne samo impresivnu biblioteku već i jedinstvenu mrežu biblioteka koje čine integralni deo našeg obrazovnog sistema. Ovaj model pruža više od jedne biblioteke nudeći širok spektar resursa i pristup znanju sa više lokacija.

Mreža sačinjena od 11 biblioteka

Kada kažemo da je LINK edu Alliance Citadel „više biblioteka u jednoj”, mislimo na to da svaka od naših lokacija (Beograd, Banjaluka, Sarajevo, Bukurešt, Temišvar i Majami) ima svoju specifičnu biblioteku koja je deo veće mreže čiji je naziv LINK edu Alliance Citadel. Svaka od ovih biblioteka donosi jedinstvenu vrednost i specifičnosti u našu mrežu, doprinoseći raznolikosti i sveobuhvatnosti našeg bibliotečkog fonda.

Ova raskošna zbirka obuhvata širok spektar tema i oblasti, nudeći studentima i nastavnicima naših institucija bogatstvo resursa za učenje, istraživanje i inspiraciju. Sve to čini LINK edu Alliance Citadel esencijalnom komponentom našeg obrazovnog sistema.

LINK edu Alliance Citadel služi ne samo kao osnovni izvor informacija za akademske i profesionalne potrebe alijanse, naših polaznika, učenika i studenata već i kao utočište za one koji tragaju za znanjem, nudeći im mirno i stimulativno okruženje za studiranje i kontemplaciju.

Iako se nalazi na više lokacija – u Beogradu, Banjaluci, Sarajevu, Bukureštu, Temišvaru i Majamiju, LINK edu Alliance Citadel pruža jedinstven pristup obrazovnim resursima svima onima koji su deo naše obrazovne alijanse. Bez obzira na geografsku lokaciju, naši članovi imaju pristup istim kvalitetnim materijalima, koji im omogućavaju da se upuste u dubinsko učenje i istraživanje.

LINK edu Alliance Citadel je više od običnog skupa knjiga i drugih bibliotečkih izvora – to je živi organizam koji raste i razvija se sa našim studentima i profesorima, prilagođavajući se njihovim potrebama i pružajući im resurse koji su im potrebni da bi ostvarili svoj pun potencijal.

Kao takva, LINK edu Alliance Citadel je zaista prava citadela znanja. Pružajući utočište za obrazovanje i inovacije i gradeći temelje za buduće generacije naučnika, umetnika, inovatora i lidera, ona kroz svoj rad doprinosi ne samo individualnom uspehu naših članova već i napretku celokupne obrazovne zajednice.

Onlajn-biblioteke

Ebook Central

Pored fizičkih biblioteka, LINK edu Alliance Citadel je povezan i sa onlajn-bibliotekama.

Onlajn-biblioteka Ebook Central je jedan od najrasprostranjenijih akademskih servisa. Ova onlajn-biblioteka broji više od 700.000 naslova na engleskom jeziku i njeno korišćenje je za polaznike i studente LINK edu Alliance besplatno.

Web of Science

LINK edu Alliance zvanično je prvi i jedini privatni obrazovni sistem u Srbiji koji ima pristup servisima na platformi Web of Science. Trogodišnji ugovor između LINK edu Alliance i kompanije Clarivates, u čijem je vlasništvu Web of Science, obezbeđuje nastavnicima, studentima i stručnim saradnicima jednake mogućnosti za napredak i razvoj.

Pre toga pristup servisima i bazama WOS-a u Srbiji imali su jedino državni univerziteti, instituti i visoke škole, dok privatnim visokim školama, fakultetima i naučnim institucijama nije bila dostupna ova mogućnost, što je otežavalo postizanje zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta rada i usavršavanja.

Saradnja koju su ostvarili LINK edu Alliance i portal Web of Science omogućava nastavnicima LINK institucija i zainteresovanim studentima da dobiju pristup naučnim publikacijama čija je referentnost na visokom nivou, što im pomaže u neometanom naučnom razvoju i profesionalnom napredovanju. Takođe, to doprinosi bogaćenju nastave i sadržaja za učenje, koji će pratiti najnovija naučna dostignuća i na taj način učenicima pružiti najsavremenija znanja.

Članovi LINK edu Alliance imaju pristup svim bibliotekama svojih ustanova što pruža mogućnost za raznovrsno i sveobuhvatno istraživanje i priliku da se sagleda više perspektiva o određenoj temi.

Takođe, LINK edu Alliance Citadel koristi tehnologiju za povezivanje ovih biblioteka, omogućavajući članovima da pristupe svim dostupnim resursima, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju. Ovaj integrativni pristup omogućava efikasno deljenje resursa, širenje znanja i unapređenje saradnje.

U svojoj osnovi LINK edu Alliance Citadel je prava citadela znanja – spoj različitih biblioteka, njihovih kolekcija i resursa, koji zajedno čine jedinstvenu i sveobuhvatnu bazu znanja koja je na raspolaganju našim članovima.

Jedinstven LINK biblioteka softver

LINK biblioteka je sofisticirana desktop aplikacija koju naši bibliotekari koriste kako bi unapredili iskustvo korisnika i poboljšali upravljanje bibliotečkim resursima. Ovaj jedinstveni softver je dragocen alat za naše bibliotekare koji im nudi sve potrebne funkcije na dlanu.

Jednostavnost korišćenja je ključna karakteristika softvera LINK biblioteka. Kroz intuitivni korisnički interfejs naši bibliotekari lako mogu pregledati ogromni fond bibliotečkih materijala i upravljati njime. Ova aplikacija im omogućava da efikasno organizuju, katalogizuju i prate bibliotečke jedinice, optimizujući radne procese i smanjujući vreme potrebno za administrativne zadatke.

Naši bibliotekari i knjižničari

Naši bibliotekari i knjižničari su pravi kamen temeljac mreže LINK edu Alliance Citadel. Oni su stručnjaci posvećeni pružanju informacija i podrške u učenju, kao i promovisanju ljubavi prema čitanju i istraživanju.

Bez obzira na to da li pomažu učenicima, studentima ili polaznicima da pronađu određenu knjigu, organizuju radionice za razvijanje informacionih veština ili rade na digitalizaciji i katalogizaciji naše bogate kolekcije, naši bibliotekari i knjižničari su neumorni u svom posvećenom radu.

Oni su ključni u procesu oblikovanja i održavanja kvaliteta naše bibliotečke kolekcije. Neprestano rade na proširenju naše ponude, prateći nove trendove, relevantne publikacije i resurse kako bi naša zbirka ostala aktuelna, sveobuhvatna i relevantna za potrebe naših korisnika.

Sve ovo naše bibliotekare i knjižničare čini ne samo stručnjacima u svojoj oblasti već i nezamenjivim delom našeg obrazovnog ekosistema. Njihova stručnost, posvećenost i strast prema onome što rade su ključni u ostvarivanju naše misije pružanja vrhunskih obrazovnih resursa i usluga našoj zajednici.

Srbija

Beograd

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 1
Savremena osnovna škola

Omladinskih brigada 86, Novi Beograd

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 2
Savremena gimnazija

Masarikova 5/3, Beograd

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 3
International School

Šumatovačka 45, Beograd

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 4
Srednja stručna škola za informacione tehnologije (ITHS)

Savski nasip 7, Novi Beograd

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 5
Visoka škola strukovnih studija informacione tehnologije (ITS)

Savski nasip 7, Novi Beograd

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 6
Fakultet savremenih umetnosti (FSU)

Svetozara Miletića 12, Beograd

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 7
LINKgroup Professional Education (LGPE)

Cara Dušana 34, Zemun

 

 

Sjedinjene Američke Države

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 12
Allison Academy, High School and Middle School
1881 Northeast 164th Street
North Miami Beach, Fl 33162

Bosna i Hercegovina

Banja Luka

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 8
LINKgroup, Office Banja Luka

Jovana Dučića 14

Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Sarajevo

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 9
LINKgroup, Office Sarajevo

Zmaja od Bosne 16, Kubus D

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Rumunija

Bukurešt

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 10
LINKgroup Office Bukurešt

Ulica Akademije 28–30, 6. sprat,

sektor 1, Bukurešt

Temišvar

LINK edu Alliance Citadel – Library no. 11

LINKgroup Office Temišvar
Bulevar Eroilor de la Tisa, 20/A, 2. sprat, Temišvar