RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. Računarska matematika I 8
1.1. Matematička logika
1.2. Matrice i determinante
1.3. Funkcije i nizovi
1.4. Primena izvoda i integrala
2. Strukture podataka i algoritamsko modelovanje I 8
2.1. Pojam algoritma
2.2. Algoritmi pretrage i sortiranja
2.3. Strukture podataka
2.4. Stabla, grafovi i liste
3. Veb dizajn I 8
3.1. HTML tagovi i elementi
3.2. Stilizacija i CSS
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
4. Informacione i internet tehnologije*
I 6
4.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
4.2. Operativni sistemi i aplikativni softver
4.3. Internet tehnologije i internet servisi
4.4. Bežične i satelitske tehnologije
4. Informacioni sistemi*
I 6
5.1. Životni ciklus informacionog sistema
5.2. Principi projektovanja informacionog sistema
5. Osnovi programiranja II 8
6.1. Programerske tehnike i principi
6.2. Programski jezik C
6. Kvantitativne metode II 8
7.1. Uslovna verovatnoća i zavisnost događaja
7.2. Funkcije raspodele
7.3. Deskriptivna statistika
7. Engleski jezik I II 6
8.1. Osnovna vremena engleskog jezika
8.2. Vokabular svakodnevne komunikacije
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
8. Računarske mreže*
II 8
9.1. Mrežni modeli i adresiranje
9.2. Bežično umrežavanje
8. Kreativno rešavanje problema*
II 8
10.1. Tehnike i strategije rešavanja problema
10.2. Timski rad i odlučivanje
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
9. Engleski jezik 2 III 6
11.1. Razumevanje pisanih članaka iz različitih oblasti
11.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju
10. Objektno orijentisano programiranje III 9
12.1. Klase, objekti, nasleđivanje, polimorfizam
12.2. Interfejsi, delegati, događaji
11. Baze podataka III 9
13.1. Model entiteti–veze
13.2. Relacioni model
13.3. SQL jezik
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
12. Upravljanje projektima*
III 6
14.1. Projektni menadžment
14.2. Upravljanje projektom u svim fazama
12. Menadžment i preduzetništvo*
III 6
15.1. Donošenje odluka, planiranje i organizovanje
15.2. Motivacija, liderstvo, i kontrola u menadžmentu
13. Projektovanje informacionih sistema IV 7
16.1. Strukturna sistem analiza (SSA)
16.2. UML jezik za modelovanje
14. Napredne baze podataka IV 8
17.1. XML kao model podataka
17.2. JSON kao model podataka
15. Programerski alati IV 8
18.1.Programski jezik C#
18.2. ADO.NET-a i LinqToSql
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
16. Skript jezici za veb programiranje* IV 7
19.1. JavaScript, јQuery
19.2. PHP skript jezik
16. Jezici za mašinsko učenje* IV 7
20.1. Programski jezik Python
20.2. Python biblioteke
20.3. Uvod u mašinsko učenje
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
17. Osnove nauke o podacima V 5
21.1. Duboko učenje i neuronske mreže
21.2. Jezici Python i R
18. Algoritmi mašinskog učenja V 7
22.1. Nagledano i nenadgledano učenje
22.2. Algoritmi klasifikacije
19. Simulacije i statističke analize V 8
23.1. Raspodele u statistici
23.2. Dizajn i analiza simulacija
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
20. Poslovno odlučivanje primenom IT* V 10
24.1. Softveri za podršku donošenju odluka
24.2. Poslovna inteligencija
20. Bezbednost u IT* V 10
25.1. Zaštita podataka
25.2. Sistemi i mehanizmi za zaštitu
21. Engleski jezik 3 VI 5
26.1. Poslovna korespondencija
26.2. Terminologija IT poslovanja
22. Veštačka inteligencija VI 7
27.1. Algoritmi veštačke inteligencije
27.2. Primeri u Python jeziku
23. Neuronske mreže VI 6
28.1.Generativne neuronske mreže
28.2. TensorFlow, PyTorch biblioteke
24. Poslovna komunikacija
VI 3
29.1. Pravila poslovne komunikacije
29.2. Komunikacija, pregovaranje, timski rad
25. Stručna praksa VI 3
26. Završni rad-izrada i odbrana VI 3
27. Stručni istraživački rad VI 3
Ukupno ECTS III godina  60
Ukupno ECTS 180
* Označeni predmeti su izborni