LINK group, osnivač Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije, akreditovani je centar za obuku i test centar ovlašćen za izdavanje različitih međunarodno priznatih sertifikata i član većeg broja IT udruženja i organizacija. Time je studentima ITS-a omogućeno da uvek budu u toku sa najnovijim dešavanjima u IT oblasti, da učestvuju u svim događajima poput konferencija, seminara i treninga, kao i da uvek budu na izvoru najnovijih tehnologija i informacija.

logoCambridge310x100LINK group je Cambridge International School ovlašćena od jednog od najvećih univerziteta u svetu – Cambridgea – za testiranje i izdavanje Cambridge International sertifikata i obuku za njihovo sticanje. Na taj način LINK group još jednom potvrđuje vrednost i kvalitet planova i programa u oblasti IT-ja i menadžmenta.

Cambridge International sertifikat predstavlja spektar profesionalnih kvalifikacija dizajniranih za one koji žele da unaprede svoje karijere ili nivo obrazovanja. Posedovanje ovih diploma poslodavcu daje garanciju da kandidat poseduje najviši nivo profesionalnih kompetencija i time mu omogućava prednost pri zapošljavanju. Sertifikati se fokusiraju na brojne ključne oblasti specifične za određene poslove, uključujući ICT, poslovanje i menadžment. Dostupne su na različitim nivoima i podesne su za studente svih godina, sa različitim prethodnim iskustvom. Cambridge International sertifikat obezbeđuje najbolji mogući okvir za lični i profesionalni razvoj, pružajući u isto vreme zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih sposobnosti. Cambridge International sertifikati su priznati od strane profesionalnih tela, poslodavaca i univerziteta iz celog sveta. Uspešno dostizanje sertifikata može takođe rezultirati u ubrzanom napretku u više nivoe profesionalne kvalifikacije.

kriloadobeauthorised_training_centre_badge_-_ie (1)Adobe Systems je najveća softverska korporacija koja proizvodi programe za dizajn i multimediju. Zbog toga njihova ekspertska zvanja spadaju u vodeće IT titule za dizajnere koji koriste računare u svojoj umetnosti ili poslovnoj primeni. Ova zvanja su u potpunosti priznata u Srbiji, a po Adobe programu se obavlja i web dizajn kurs na ITAcademy. Kao ovlašćeni Adobe Authorised Training Centre, ITS je jedna od svega nekoliko obrazovnih institucija čiji studenti slušaju nastavu usklađenu sa Adobe programom i koriste najnovije Adobe softverske pakete.

Školovanjem na ITS-u studenti stiču mogućnost besplatnog polaganja za neki od Adobe sertifikata, vrlo vrednu sertifikaciju koja se uvažava bilo gde u svetu i garantuje za posedovanje ekspertskih znanja za rad u okviru Adobe programskih paketa.

ITS je član MicrosoftMS-Cropped-Imagine-Academy-Program_Blue_copy Imagine Academy Programa. Studenti ITS-a imaju veću šansu za zaposlenje uz najsavremenije kurseve iz IT oblasti koji će ih pripremiti za uspešnu IT karijeru nakon diplomiranja. Nastavnici i ostali zaposleni ITS-a imaju priliku za dodatnim usavršavanjem i profesionalnim razvojem koristeći resurse i online kurseve, softverska rešenja i pogodnosti za sertifikaciju. Microsoft Imagine Academy Program ima dva nivoa članstva: osnovni i napredni. ITS je član naprednog nivoa sa sledećim pogodnostima: neograničen pristup e-learning materijalima zasnovanim na MS tehnologijama (Windows Server, Windows Client, SQL Server, Visual Studio i dr.), mogućnost upravljanja i prilagođavanja sadržaja online kurseva studentima ITS-a, akademske cene za zvanične Microsoft akademske kurseve, akademske cene za Microsoft sertifikaciju, MSDN Academic Alliance (MSDN AA) i dr.

mp1O kompetentnosti i kvalitetu usluge iz oblasti računarstva govori i činjenica da je LINK group MICROSOFT PARTNER. Status Microsoft Partnera predstavlja najviši nivo kompetencija i stručnosti u radu sa Microsoft tehnologijama i najbliži poslovni odnos sa kompanijom Microsoft. Microsoft Partner program predavačima i studentima ITS-a obezbeđuje najnovije informacije, tehničku podršku, tehničke podatke, sve vrste raspoloživih MS softvera, Beta verzije, mogućnost da se pod povoljnim uslovima posećuju IT sajmovi i forumi, prisustvuje prezentacijama novih proizvoda itd…

MT-200x65ITS je akreditovani MikroTik trening centar koji polaznicima omogućava sticanje prepoznatljivih sertifikata o posedovanju znanja i veština iz područja upravljanja i konfiguracije mreža na RouterOS-u, operativnom sistemu kompanije MikroTik.

zend training partnerLINK group je jedan od malobrojnih Zend Training centara u svetu, autorizovan za obuku i izdavanje Zend sertifikata koji predstavljaju industrijski standard za PHP sertifikaciju. Oblasti ispita specifikovane od strane borda neutralnih vrhunskih PHP eksperata i zajednice širom sveta osiguravaju priznatost i donose jasnu prednost sertifikovanim Zend PHP inženjerima. Po ovom standardu se u okviru PHP departmenta izvodi i kurs PHP programiranja na ITAcademy.

ECDL111European Computer Driving Licence (ECDL) je projektovan i nadgledan od strane ECDL Fondation Ltd. (ECDL-F). The European Computer Driving licence Foundation je osnovana kako bi koordinirala prihvatanjem i funkcionisanjem ECDL koncepta širom Evrope. Izvan evropskih granica ECDL Fondacija dodeljuje dozvolu samo onim organizacijama za koje ona oceni da zadovoljavaju sve potrebne kriterijume.

pks[2]LINK group je član Saveta za obrazovanje u Udruženju informatičke delatnosti Privredne komore Srbije i prvi sertifikovani centar za obuku i testiranje Privredne komore Srbije. 

EDENLINK group je član evropske asocijacije EDEN (European Distance and E-learning Network), osnovane 1991. godine sa ciljem da neguje razvoj i usavršavanje principa učenja na daljinu. Članstvo LINK groupa u EDEN asocijaciji čini garanciju kvaliteta programa koji se sprovode u cilju edukacije iz različitih oblasti, s obzirom na to da Asocijacija obuhvata sve nivoe formalne i neformalne edukacije i obuke, stručne i opšte, kao i da je otvorena ka obrazovnim i istraživačkim institucijama, kompanijama, asocijacijama i drugim telima.

LINK group je član Upravnog odbora Poslovnog udruženja narodnih, radničkih i otvorenih univerziteta i obrazovno-kulturnih centara Srbije.

BKrilceAkcentujući važnost poznavanja engleskog jezika u poslovnom svetu koji obuhvata široko internacionalno polje mogućnosti, ostvarili smo saradnju sa British Council, vodećom međunarodnom organizacijom iz Velike Britanije koja se bavi obrazovanjem i kulturnim vezama sa zemljama širom sveta. Kao British Council Preparation Centre, polaznicima pružamo mogućnost polaganja Cambridge ESOL ispita – FEC i BCE English Certificate, čije diplome i sertifikati spadaju među najpoznatije kvalifikacije za engleski jezik na svetu.

FCE1_Cambridge First Certificate in English (FCE)
Na osnovu partnerstva sa British Council institutom, ITS je omogućio svojim studentima pripremni kurs u cilju sticanja sertifikata Cambridge First Certificate in English (FCE), najčešće polaganog od svih Cambridge ispita.

Ovaj ispit nije sastavni deo redovnog plana i programa, već ga studenti mogu polagati po izboru.

FCE predstavlja viši srednji nivo znanja engleskog jezika i uključuje sticanje svih jezičkih veština: čitanje, pisanje, razumevanje, konverzaciju i upotrebu engleskog jezika u svakodnevnom govoru. Zbog toga ga mogu polagati samo studenti koji su završili English Upper Intermediate Level.

Inače, Cambridge First Certificate in English (FCE) priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela, ministarskih i vladinih tela širom sveta.

BEC1_Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Studenti ITS-a mogu da izaberu da li žele da steknu gorepomenuti FCE sertifikat ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage), koji zahteva približan nivo znanja engleskog jezika i jednako je vrednovan u poslovnom svetu. Pripremu za polaganje BEC Vantage ispita ITS je omogućio je svojim studentima na osnovu partnerstva sa British Council institutom.

Engleski je dominantan jezik sporazumevanja i komunikacije u svetu savremenog biznisa. U tu svrhu, University of Cambridge ESOL Examinations uveo je i stručne ispite za proveru znanja engleskog jezika. BEC Vantage sertifikat je cenjen upravo zbog toga što potvrđuje znanje poslovnog engleskog jezika i sposobnost pisane i usmene komunikacije osoba koje ga poseduju sa inostranim poslovnim partnerima.

Uslovi za polaganje ovog ispita isti su kao i za FCE ispit, što znači da ga mogu polagati samo studenti koji su završili English Upper Intermediate Level. On, takođe, nije u sklopu redovnog plana i programa, već je izborni ispit.

Mensa Srbije i LINKgroup potpisali su protokol o saradnji koji omogućava zajedničku realizaciju aktivnosti s ciljem popularizacije obrazovanja i razvoja inteligencije u našoj zemlji.

Mensa Srbije je deo Mensa Internationala, međunarodnog udruženja ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije. Udruženje pruža priliku da se osobe visokog koeficijenta inteligencije druže, razmene misli i iskustva, sarađuju na zajedničkim aktivnostima i, naravno, zabave. Naziv Mensa, latinska reč za okrugli sto, simbolizuje princip ravnopravnosti svih članova.

Kao što je to opisano u Mensinom statutu, njeni osnovni ciljevi su: da identifikuje i razvija ljudsku inteligenciju za dobrobit čovečanstva; da podrži istraživanje prirode, karakteristika i upotrebe inteligencije; da obezbeđuje podsticajnu intelektualnu sredinu i društvene uslove za razvoj i unapređenje ljudske inteligencije i svojih članova.