ITS je aktivan član društvene zajednice i uključen u rad referentnih udruženja i organizacija kroz redovna, kolektivna, kao i individualna članstva zaposlenih. ITS je, pre svega, deo velike LINK edu Alliance, međunarodne obrazovne alijanse koja obuhvata visokoobrazovne institucije, K–12 škole i brojne akademske, profesionalne i obrazovne ustanove i servise.

ITS je član Konferencije akademija i visokih škola Srbije (KASSS), preko koje je zastupljen u Evropskoj asocijaciji visokoškolskih institucija – European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). Takođe, ITS je član Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS) i kroz aktivnosti Studentskog parlamenta značajno doprinosi razvoju strukovnog obrazovanja u Srbiji i poboljšanju pozicije studenata.

ITS je kolektivni član asocijacije LINKed IT & Creative Industries (LITCI). 

Pored toga, LINKgroup, osnivač Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije, akreditovani je centar za obuku i test-centar ovlašćen za izdavanje različitih međunarodno priznatih sertifikata, kao i član većeg broja IT udruženja i organizacija. Na taj način studentima ITS-a omogućeno je da uvek budu u toku sa najnovijim tehnologijama, informacijama i dešavanjima u IT oblasti i da učestvuju u različitim događajima, poput konferencija, seminara i treninga.

LINK Educational Alliance okuplja obrazovne institucije bez obzira na njihovo polje rada i nivo obrazovanja, kao i kompanije i pojedince koji znaju da celoživotno učenje i razvoj predstavljaju ključ za profesionalni uspeh.

LINK edu Alliance investira u obrazovne i druge organizacije koje rade na unapređenju znanja, veština, karijere i zapošljavanja, kao i u zajedničke projekte. Zainteresovani smo za saradnju sa partnerima koji dele vrednosti i ciljeve koje promoviše LINK Educational Alliance.

Pridružite nam se i pomoći ćemo vam da vaše poslovanje postane još uspešnije!

LINK Educational Alliance omogućava članovima da steknu globalno priznate sertifikate i diplome. Članstvo pojedincima, zaposlenima i studentima pruža jedinstvenu priliku da za svoje znanje i veštine steknu sertifikat nekih od najvećih i najprestižnijih kompanija i instituta. Pored toga, naša dugoročna i uspešna saradnja sa renomiranim institucijama pruža vam mogućnost za rad sa brojnim domaćim i internacionalnim kompanijama.

ITS je član Konferencije akademija i visokih škola Srbije.

Konferencija akademija i visokih škola Srbije, ustanovljena na osnovama Zakona o visokom obrazovanju, predstavlja asocijaciju neuniverzitetskih visokoškolskih ustanova Srbije. Članice Konferencije akademija i visokih škola Srbije su akreditovane akademije i visoke škole strukovnih studija Srbije. Kao pravna sledbenica Konferencije direktora viših škola, osnovana je 12. 4. 2011. godine radi koordinisanja rada, utvrđivanja zajedničke politike i ostvarivanja zajedničkih interesa svojih članica.

U skladu sa Statutom, Konferencija akademija i visokih škola Srbije ima izgrađenu organizacionu strukturu koju čine: Skupština, predsednik i Predsedništvo.

Konferencija akademija i visokih škola Srbije je član Evropske asocijacije visokoškolskih institucija – European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) www.eurashe.eu

Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije je osnovana Zakonom o visokom obrazovanju radi ostvarivanja zajedničkih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja u Srbiji, koordiniranja rada i utvrđivanja zajedničke politike studentskih parlamenata akademija strukovnih studija, odnosno visokih škola strukovnih studija u Srbiji i obavlјanja drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Zadaci SKASSS-a su:

 • podizanje svesti studenata o kvalitetu studija; 
 • stavljanje u fokus studenata i obrazovanja;
 • jačanje kapaciteta studentskih predstavnika;
 • učešće studenata u upravljanju visokoškolskim ustanovama; 
 • učešće studenata u izradi zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu visoko obrazovanje.

ITS je korporativni član asocijacije LINKed IT & Creative Industries (LITCI), a naši zaposleni i studenti njeni redovni odnosno individualni članovi. 

LINKed IT & Creative Industries (LITCI) jeste naučnostručna asocijacija koja aktivno radi na ostvarenju svojih ciljeva kroz sledeće oblasti:

 • inovacije: podsticanje i promocija inovacija u oblasti IT-ja i kreativnih industrija kroz razvoj novih tehnologija i dizajna, kao i kroz implementaciju naučnih dostignuća u praksi;
 • naučnoistraživački rad: razvoj naučnoistraživačkih projekata i podrška projektima u ovim oblastima uz saradnju sa relevantnim akademskim, industrijskim i vladinim institucijama;
 • obrazovanje i profesionalni razvoj: organizovanje konferencija, radionica, seminara i drugih obrazovnih aktivnosti sa ciljem unapređenja stručnog znanja, veština i profesionalnog razvoja članova – ovaj segment uključuje i edukaciju mladih talentovanih ljudi sa posebnim fokusom na razvoj preduzetničke kulture;
 • međunarodna saradnja: podsticanje međunarodne saradnje i razmene znanja u ovim oblastima uz aktivno učestvovanje u kreiranju politika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • promocija IT-ja i kreativnih industrija: rad na jačanju vidljivosti i priznavanju ovih industrija kao važnih pokretača ekonomskog razvoja i inovacija – promovisanje saradnje između stručnjaka iz ovih oblasti takođe je ključan segment;
 • razvoj kreativnog sektora: stvaranje uslova za razvoj kreativnog sektora i primenu informacionih tehnologija u različitim granama privrede;
 • preduzetništvo: podrška razvoju preduzetničke kulture, pomoć u izradi biznis-planova i modela poslovanja, kao i povezivanje preduzetnika sa potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima;
 • razvoj kurikuluma: kreiranje i unapređenje obrazovnih programa iz oblasti informacionih tehnologija i kreativnih industrija – ova aktivnost uključuje dizajniranje kursa i programa obuke koji su relevantni za trenutne i buduće potrebe industrije, kao i praćenje i ažuriranje tih programa kako bi se bilo u toku sa najnovijim trendovima i razvojem u ovim oblastima.

Svaka od ovih oblasti obuhvata širok spektar aktivnosti i projekata, a zajednički cilj je unapređenje IT-ja i kreativnih industrija, kao i pružanje podrške pojedincima, timovima i preduzećima koji deluju u ovim sektorima.

LINKgroup, kao osnivač Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), ima značajnu ulogu u podršci studentima ITS-a. Kao akreditovani centar za obuku i testiranje, LINKgroup je ovlašćen da izdaje različite međunarodno priznate sertifikate. Takođe, član je uglednih IT udruženja i organizacija.

Ova bliska saradnja sa LINKgrupom pruža studentima ITS-a brojne prednosti. Prvenstveno im omogućava pristup najnovijim informacijama i tehnologijama u IT sektoru. Naši studenti mogu učestvovati na konferencijama, seminarima i treninzima kako bi proširili svoja znanja i veštine. Takođe, članstvo u IT udruženjima pruža priliku za netvorking i povezivanje sa profesionalcima iz industrije.

Kroz ovu saradnju studenti ITS-a su uvek na izvoru relevantnih informacija i mogućnosti za usavršavanje, što ih čini konkurentnijim na tržištu rada u oblasti informacionih tehnologija.

logoCambridge310x100LINK group je Cambridge International School ovlašćena od jednog od najvećih univerziteta u svetu – Cambridgea – za testiranje i izdavanje Cambridge International sertifikata i obuku za njihovo sticanje. Na taj način LINK group još jednom potvrđuje vrednost i kvalitet planova i programa u oblasti IT-ja i menadžmenta.

Cambridge International sertifikat predstavlja spektar profesionalnih kvalifikacija dizajniranih za one koji žele da unaprede svoje karijere ili nivo obrazovanja. Posedovanje ovih diploma poslodavcu daje garanciju da kandidat poseduje najviši nivo profesionalnih kompetencija i time mu omogućava prednost pri zapošljavanju. Sertifikati se fokusiraju na brojne ključne oblasti specifične za određene poslove, uključujući ICT, poslovanje i menadžment. Dostupne su na različitim nivoima i podesne su za studente svih godina, sa različitim prethodnim iskustvom. Cambridge International sertifikat obezbeđuje najbolji mogući okvir za lični i profesionalni razvoj, pružajući u isto vreme zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih sposobnosti. Cambridge International sertifikati su priznati od strane profesionalnih tela, poslodavaca i univerziteta iz celog sveta. Uspešno dostizanje sertifikata može takođe rezultirati u ubrzanom napretku u više nivoe profesionalne kvalifikacije.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ili samo Azure Dev Tools for Teaching je program kompanije Microsoft koji omogućava studentima pristup Microsoft softveru za dizajn, alatima za razvoj, pristup računarstvu u oblaku i obrazovnim resursima. Program je dostupan studentima na univerzitetima i višim školama, kao i učenicima K–12. Programi Azure for Students i Azure Dev Tools for Teaching su dostupni u više od 140 zemalja.

mp1O kompetentnosti i kvalitetu usluge iz oblasti računarstva govori i činjenica da je LINK group MICROSOFT PARTNER. Status Microsoft Partnera predstavlja najviši nivo kompetencija i stručnosti u radu sa Microsoft tehnologijama i najbliži poslovni odnos sa kompanijom Microsoft. Microsoft Partner program predavačima i studentima ITS-a obezbeđuje najnovije informacije, tehničku podršku, tehničke podatke, sve vrste raspoloživih MS softvera, Beta verzije, mogućnost da se pod povoljnim uslovima posećuju IT sajmovi i forumi, prisustvuje prezentacijama novih proizvoda itd…

MT-200x65ITS je akreditovani MikroTik trening centar koji polaznicima omogućava sticanje prepoznatljivih sertifikata o posedovanju znanja i veština iz područja upravljanja i konfiguracije mreža na RouterOS-u, operativnom sistemu kompanije MikroTik.

zend training partnerLINK group je jedan od malobrojnih Zend Training centara u svetu, autorizovan za obuku i izdavanje Zend sertifikata koji predstavljaju industrijski standard za PHP sertifikaciju. Oblasti ispita specifikovane od strane borda neutralnih vrhunskih PHP eksperata i zajednice širom sveta osiguravaju priznatost i donose jasnu prednost sertifikovanim Zend PHP inženjerima. Po ovom standardu se u okviru PHP departmenta izvodi i kurs PHP programiranja na ITAcademy.

ECDL111European Computer Driving Licence (ECDL) je projektovan i nadgledan od strane ECDL Fondation Ltd. (ECDL-F). The European Computer Driving licence Foundation je osnovana kako bi koordinirala prihvatanjem i funkcionisanjem ECDL koncepta širom Evrope. Izvan evropskih granica ECDL Fondacija dodeljuje dozvolu samo onim organizacijama za koje ona oceni da zadovoljavaju sve potrebne kriterijume.

pks[2]LINK group je član Saveta za obrazovanje u Udruženju informatičke delatnosti Privredne komore Srbije i prvi sertifikovani centar za obuku i testiranje Privredne komore Srbije. 

EDENLINK group je član evropske asocijacije EDEN (European Distance and E-learning Network), osnovane 1991. godine sa ciljem da neguje razvoj i usavršavanje principa učenja na daljinu. Članstvo LINK groupa u EDEN asocijaciji čini garanciju kvaliteta programa koji se sprovode u cilju edukacije iz različitih oblasti, s obzirom na to da Asocijacija obuhvata sve nivoe formalne i neformalne edukacije i obuke, stručne i opšte, kao i da je otvorena ka obrazovnim i istraživačkim institucijama, kompanijama, asocijacijama i drugim telima.

LINK group je član Upravnog odbora Poslovnog udruženja narodnih, radničkih i otvorenih univerziteta i obrazovno-kulturnih centara Srbije.

BKrilceAkcentujući važnost poznavanja engleskog jezika u poslovnom svetu koji obuhvata široko internacionalno polje mogućnosti, ostvarili smo saradnju sa British Council, vodećom međunarodnom organizacijom iz Velike Britanije koja se bavi obrazovanjem i kulturnim vezama sa zemljama širom sveta. Kao British Council Preparation Centre, polaznicima pružamo mogućnost polaganja Cambridge ESOL ispita – FEC i BCE English Certificate, čije diplome i sertifikati spadaju među najpoznatije kvalifikacije za engleski jezik na svetu.

FCE1_Cambridge First Certificate in English (FCE)
Na osnovu partnerstva sa British Council institutom, ITS je omogućio svojim studentima pripremni kurs u cilju sticanja sertifikata Cambridge First Certificate in English (FCE), najčešće polaganog od svih Cambridge ispita.

Ovaj ispit nije sastavni deo redovnog plana i programa, već ga studenti mogu polagati po izboru.

FCE predstavlja viši srednji nivo znanja engleskog jezika i uključuje sticanje svih jezičkih veština: čitanje, pisanje, razumevanje, konverzaciju i upotrebu engleskog jezika u svakodnevnom govoru. Zbog toga ga mogu polagati samo studenti koji su završili English Upper Intermediate Level.

Inače, Cambridge First Certificate in English (FCE) priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela, ministarskih i vladinih tela širom sveta.

BEC1_Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Studenti ITS-a mogu da izaberu da li žele da steknu gorepomenuti FCE sertifikat ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage), koji zahteva približan nivo znanja engleskog jezika i jednako je vrednovan u poslovnom svetu. Pripremu za polaganje BEC Vantage ispita ITS je omogućio je svojim studentima na osnovu partnerstva sa British Council institutom.

Engleski je dominantan jezik sporazumevanja i komunikacije u svetu savremenog biznisa. U tu svrhu, University of Cambridge ESOL Examinations uveo je i stručne ispite za proveru znanja engleskog jezika. BEC Vantage sertifikat je cenjen upravo zbog toga što potvrđuje znanje poslovnog engleskog jezika i sposobnost pisane i usmene komunikacije osoba koje ga poseduju sa inostranim poslovnim partnerima.

Uslovi za polaganje ovog ispita isti su kao i za FCE ispit, što znači da ga mogu polagati samo studenti koji su završili English Upper Intermediate Level. On, takođe, nije u sklopu redovnog plana i programa, već je izborni ispit.

Mensa Srbije i LINKgroup potpisali su protokol o saradnji koji omogućava zajedničku realizaciju aktivnosti s ciljem popularizacije obrazovanja i razvoja inteligencije u našoj zemlji.

Mensa Srbije je deo Mensa Internationala, međunarodnog udruženja ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije. Udruženje pruža priliku da se osobe visokog koeficijenta inteligencije druže, razmene misli i iskustva, sarađuju na zajedničkim aktivnostima i, naravno, zabave. Naziv Mensa, latinska reč za okrugli sto, simbolizuje princip ravnopravnosti svih članova.

Kao što je to opisano u Mensinom statutu, njeni osnovni ciljevi su: da identifikuje i razvija ljudsku inteligenciju za dobrobit čovečanstva; da podrži istraživanje prirode, karakteristika i upotrebe inteligencije; da obezbeđuje podsticajnu intelektualnu sredinu i društvene uslove za razvoj i unapređenje ljudske inteligencije i svojih članova.