ITS sarađuje sa najvećim kompanijama iz zemlje i inostranstva. U projektima za ove kompanije učestvuju i studenti ITS-a, koji na taj način stiču praktična znanja, i šansu za svoje buduće zaposlenje u tim kompanijama. Bogat CV sa listom projekata na kojima je student radio, još od prve godine studija, sa preporukom ITS-a za zaposlenje nakon diplomiranja, budućim diplomcima ITS-a otvara siguran put za dobar posao u nekoj od sledećih kompanija:

Kompanije_1
Kompanije_2 (1)
Kompanije_3