Kako bismo studentima ITS-a dodatno olakšali učenje, omogućili smo da predavanja mogu da pregledaju nakon emitovanja Live streama, putem snimka u Video arhivi. Studenti ITS-a opciji Video arhiva mogu pristupiti putem platforme za softverski podržano učenje, u okviru menija Podrška učenju.

videoarhivaphoto

Arhivi održanih predavanja studenti mogu pristupiti i preko samog kursa. Snalaženje u arhivi je veoma jednostavno i prilagođeno potrebama studenata. Na pregledu modula za kurs, postoji i link Arhiva, gde mogu pregledati snimke svih predavanja za taj kurs.

Ovo je samo još jedna pogodnost, koju ITS omogućava svojim studentima. Svakodnevno se trudimo da unapređujemo kvalitet školovanja na ITS-u i smatramo da na taj način studentima obezbeđujemo siguran put do uspešne IT karijere.