UPIS U ŠKOLSKU 2024/25. GODINU

Prijemni ispit se polaže iz:

  • Računarskih tehnologija
  • Engleskog jezika
  • Matematike
  • Dizajna

Ispit iz matematike se sastoji od zadataka za rešavanje problema, gde se od kandidata očekuje da pokažu kreativnost u pronalaženju rešenja.

Dizajn se polaže za upis na studijski program Digitalna multimedija, gde se od kandidata očekuje da pokažu kreativnost i osnovno znanje iz oblasti računarske grafike i vizuelne percepcije.

Prijemni ispit iz računarskih tehnologija sadrži opšta pitanja iz poznavanja informacionih tehnologija, dok ispit iz engleskog jezika podrazumeva standardni test utvrđivanja nivoa poznavanja engleskog jezika.

Svi rezultati polaganja biće poznati neposredno nakon završenog polaganja. Rezultati se automatski prebacuju u informacioni sistem ITS-a, gde se obrađuju zajedno sa ostalim podacima.

Materijali za pripremu polaganja prijemnog ispita su obezbeđeni.

 

UPIS U ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

Pošto će od školske 2023/2024. godine učenici prvi put polagati državnu maturu, ITS će raspodelu poena na državnoj maturi prilikom rangiranja studenata za upis na studije vrednovati na sledeći način:

  • uspeh na maturskom ispitu iz matematike – 30;
  • uspeh na maturskom ispitu iz srpskog/maternjeg jezika i književnosti – 20;
  • uspeh na maturskom ispitu iz engleskog jezika – 10;
  • prosečan uspeh tokom četvorogodišnjeg obrazovanja – 40. 

ITS neće sprovoditi dodatne ispite za proveru znanja, sklonosti i sposobnosti prilikom upisa na studije od školske 2024/2025. godine.

Za više informacija pozovite 011 4011 216.

Saznajte više ovde o upisnim rokovima na ITS-u.