Studentski parlament Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije je organ Škole preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese tokom studija. Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije upisani na studije u školskoj godini u kojoj se formira Studentski  parlament.

Na čelu Studentskog parlamenta nalazi se predsednik. Rad Studentskog parlamenta definisan je Poslovnikom o radu Studentskog parlamenta. Izbori za Studentski parlament se održavaju svake druge godine u aprilu i definisani su Pravilnikom o sprovođenju izbora za Studentski parlament.

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski parlament »

Misija Studentskog parlamenta ITS-a

Misija Studentskog parlamenta ITS-a je da zastupa interese studenata na visokoškolskoj ustanovi i da unapređuje studentski život kroz organizovanje različitih aktivnosti, kao i da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču studenata.

Vizija Studentskog parlamenta

Naša vizija je da budemo aktivni i relevantni predstavnici studenata na ITS-u, te da radimo na tome da stvorimo inkluzivno i inspirativno okruženje za studente, koje podržava akademski uspeh, lični razvoj i društvenu odgovornost.

Ciljevi Studentskog parlamenta
 • Predstavljanje i zastupanje interesa studenata na ITS-u
 • Organizovanje aktivnosti i događaja koji će unaprediti studentski život na ITS-u
 • Praćenje i učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču studenata na ITS-u
 • Unapređenje kvaliteta nastave i studiranja kroz saradnju sa profesorima i upravom ITS-a
 • Podrška i pomoć studentima u rešavanju problema i prevazilaženju izazova sa kojima se susreću tokom studija
 • Podsticanje društvene odgovornosti i uključenosti studenata u zajednicu kroz aktivnosti i projekte čiji je cilj društvena korist
 • Razvijanje saradnje sa drugim studentskim organizacijama visokoškolke ustanove kako bi se unapredio kvalitet studiranja na širem nivou
 • Povećanje vidljivosti Studentskog parlamenta i njegovih aktivnosti među studentima ITS-a
 • Poboljšanje komunikacije i saradnje između studenata, profesora i uprave ITS-a
 • Podrška i promovisanje različitosti i inkluzivnosti na ITS-u kroz organizovanje događaja i aktivnosti koje uključuju studente svih kultura, vera i etničkih grupa

Cilj Studentskog parlamenta je da kroz svoje aktivnosti unapredi kvalitet studiranja na ITS-u i stvori stimulativno i podsticajno okruženje za sve studente. Radimo na tome da studiranje na našoj visokoškolskoj ustanovi bude ne samo akademski izazov već i prilika za lični rast i razvoj, kao i da to bude jedno iskustvo koje će studenti pamtiti čitavog života.

Predsednik Studentskog parlamenta:
Simo Skoko

Članovi:

 1. Dragana Jakovljević
 2. Tijana Milošević
 3. Aleksandar Sudar
 4. Ognjen Đukanović
 5. Ana Vuković
 6. Timofey Sheliakin
 7. Vanja Nenezić
 8. Nevena Inđić
 9. Bogdan Košutić
 10. Nikola Jovanović