Saznajte zbog čega iz godine u godinu sve više studenata poklanja poverenje ITS-u.

 

1. Garancija kvaliteta – zaposleni diplomci

Najbolja potvrda da škola nudi kvalitetno obrazovanje jesu uspešni i zadovoljni studenti.

Činjenica da veliki broj naših diplomaca radi u struci najveća je preporuka i uspeh za jednu školu.

 

2. ITS diplome priznate širom sveta

Naš diplomac Nenad Brkić iz Švajcarske, koji je završio program Informacione tehnologije kaže da mu je u Švajcarskoj priznata diploma ITS-a, i to bez potrebe za prevodom, a takođe mu je priznat nivo obrazovanja po švajcarskom sistemu školovanja (FH ili Fachhochschule).

Kristini Naumović, koja je diplomirala na studijskom programu Informacione tehnologije, diploma ITS-a omogućila je nastavak studija u inostranstvu. Trenutno je na masteru u okviru programa Erasmus Mundus u Nemačkoj.

Diplomac ITS-a Vladimir Koković takođe je diplomirao na studijskom programu Informacione tehnologije, a diploma ITS-a priznata mu je prilikom upisa na master studije na Univerzitetu u Liverpulu.

Njegov kolega sa istog smera, Velid Ali je, zahvaljujući diplomi ITS-a, nastavio školovanje na master studijama na Univerzitetu u Izmiru, u Turskoj.

Praktično primenljivi završni radovi naših studenata

Pored toga što su diplome ITS-a priznate širom sveta, završni radovi naših studenata primenjuju se u mnogim državnim institucijama, obrazovnim ustanovama i uspešnim regionalnim kompanijama.

Uprava carina je u saradnji sa diplomcem ITS-a Josipom Bugarčićem razvila niz skupova i procedura za ubrzavanje propuštanja robe koja u Srbiju ulazi preko operatera ekspresnih pošiljaka (DHL, UPS, FedEx, TNT).

Rešenje i aplikacija diplomca ITS-a Bojana Vasića spojila je tehnologiju Augmented Reality i Computer 3D Modeling i tako svakom kupcu omogućila da pogleda kako bi njegov nov komad nameštaja mogao da izgleda u željenoj prostoriji. Realizacija ideje koju je Josip osmislio je prvo ovakvog tipa u Srbiji, a ujedno je i omogućilo kompaniji Flame Furniture Inc. da prezentuje svoje proizvode putem augmentovanog kataloga.

Diplomski rad nekadašnjeg studenta ITS-a Miroslava Vujičića poboljšao je rad Agencije za privredne registre (APR). Sada su svim korisnicima sajta APR-a omogućeni korišćenje naprednog pretraživanja podataka koji potiču iz APR baze i dobijanje rezultata prema svim elementima poslovnog imena, kao što su naziv i sedište, a kod preduzetnika i po ličnom imenu.

 

3. Studije u sistemu velike korporacije Comtrade

Studenti ITS-a su konstantno u realnom poslovnom okruženju. U stalnom su kontaktu sa oko 1000 visokostručnih inženjera, koji sa puno uspeha rade posao za koji se oni školuju. Drugim rečima, upućeni su u sve ono što ih čeka nakon završetka studija: uključeni su u njihov rad, detaljno upoznaju poslovne procese, kroz dosta prakse na tekućim projektima Comtrade-a.

 

4. Najtraženiji studijski programi današnjice, ali i sutrašnjice

Sektor informacionih tehnologije predstavlja ogroman potencijal za razvoj privrede u čitavom svetu, a ulaganje u njega je jedan od najvećih ekonomskih prioriteta današnjice. U ovoj godini, a kako pokazuju istraživanja i nadalje, poslovi iz IT oblasti biće najtraženiji i najplaćeniji na tržištu rada, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Više od dve trećine svih objavljenih oglasa za posao u oblasti informacionih tehnologija tokom tekuće godine godine bili su za programere. Od ostalih zanimanja skoro podjednako su bili zastupljeni dizajneri, sistem administratori, SAP specijalisti, IT tehničari, administratori mreža, administratori baza podataka. Znanje i zvanje za bilo koje od pomenutih zanimanja stiče se na ITS-u.

 

5. Savremena praksa na ITS-u

U obrazovnim ustanovama konstantno postoji problem prakse; na ITS-u to nije slučaj. Kroz izuzetno naprednu i inovativnu praksu, studenti svakodnevno nadograđuju svoja znanja, dobijaju nova i aktivno se pripremaju za uspešnu karijeru koja ih očekuje.

S obzirom na toliku potražnju stručnjaka iz svih oblasti informacionih tehnologija, studentima ITS-a se još tokom studiranja otvaraju vrata za profesionalno usavršavanje i potencijalno zaposlenje. To je moguće jedino ako škola ima ostvarenu saradnju sa privredom u zemlji i van nje, ako je na izvoru informacija, ako u nastavi koristi najnovije tehnologije i ako u izvesnoj meri može da utiče na rešenja u informacionim tehnologijama na globalnom nivou.

Mi to možemo, Mi to i činimo, svakodnevno.

Projektni centar ITS-a

Projektni centar ITS-a je pravo mesto za svakoga ko na vreme, još tokom studiranja, želi da se susretne sa klijentima, organizuje projekat i stekne profesionalno iskustvo. Studenti ITS-a u Projektnom centru su podeljeni u timove, gde svaki tim ima svog lidera i svaki član ima svoj zadatak, realne rokove i dogovore oko toga kako svaki projekat treba realizovati. Studenti su u kontaktu sa klijentom, sa kojim imaju brifinge, i na taj način ugovaraju detalje finalnog rešenja. U ceo posao su uključeni i profesori ITS-a, kao i stručni saradnici – inženjeri iz kompanije Comtrade.

Android aplikacija za upravljanje robotom

Jedan u nizu praktičnih projekata na kojima se radi u okviru studiranja na ITS-u je onaj pod nazivom „Izrada Android aplikacije za upravljanje robotom koji rešava Rubikovu kocku”. U pitanju je projekat izrade rešenja koje će omogućiti korisniku da, koristeći svoj Android uređaj, kontroliše kretanje i ponašanje LEGO robota. Pogledajte kako izgleda rešenje ove neuobičajene i veoma napredne prakse, jedinstvene čak i u svetskim okvirima.

Studenti ITS-a razvijaju sjajne aplikacije

Konkretan primer stečenog znanja su i sjajne aplikacije koje su razvili studenti ITS-a na projektu „Front end koncepti za web i mobilne aplikacije”. Studenti su razvijali vizuelni identitet i funkcionalnost, a cilj je bio da se karakteristike i ograničenja mobilnih i tablet uređaja prilagode nameni aplikacije.

 

6. Oprema i uslovi studiranja na svetskom nivou

Za svoje studente obezbedili smo odlične prostorne i tehničke uslove. Prostor objedinjuje više laboratorijskih sala opremljenih računarima i drugom opremom, kabinete za teorijsku nastavu i prateće sadržaje. Za vannastavne aktivnosti tu su i sportski tereni, bazen, restoran i IT klub. Posebno izdvajamo salu sa 36 novih Apple računara najnovije generacije.

Pogledajte detaljnije kako je opremljen ITS.

Svim studentima ITS-a na raspolaganju je i moderna stručna literatura koju su napisali profesori ITS-a. Po ugledu na najveće svetske univerzitete, pre više od 10 godina, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS pokrenula je svoju izdavačku delatnost. Kao rezultat višegodišnjeg rada sa studentima, odštampan je veliki broj udžbenika, skripata i praktikuma. U okviru naše izdavačke delatnosti izdato je više desetina naslova, čiji su autori upravo profesori ove škole, što je svrstava u mali broj izdavača takvog tipa u visokom obrazovanju. Svi udžbenici su prošli recenziju i usvojeni su na sednicama Nastavno-stručnog veća, što dodatno govori o njihovom kvalitetu.

 

7. Po čemu se još razlikujemo od drugih škola?

Čitav proces učenja na ITS-u zasnovan je na korišćenju najsavremenije računarske i komunikacione tehnologije. Tabla i kreda ne postoje na ITS-u. Ne postoje ni razna obaveštenja okačena po zidovima škole, niti redovi u studentskoj službi.

Maksimalna ušteda vremena za studente:

U nastavi na ITS-u se koriste smart projektori. Nastavni materijali su posle svakog časa dostupni na studentskom portalu. Materijalima za učenje možete pristupiti i putem aplikacije. Prijava ispita vrši se online preko Studentskog portala. Studenti automatski dobijaju na mejl podsetnik o početku prijava, prijavljenim ispitima. Rezultate ispita takođe možete pogledati od kuće.

Sve navedeno ostvaraje se korišćenjem autentičnih softverskih rešanja, informacionog sistema škole, Studentskog portala, Platforme za podršku učenju, kao i ITS mobilne aplikacije.

Live stream i Video arhiva svih predavanja i vežbi:

Posebna pogodnost koju ITS pruža studentima je i opcija Live stream predavanja. Live stream daje mogućnost praćenja nastave i vežbi putem interneta. Studenti jednostavno i lako pristupaju preko platforme za softversko podržano učenje i odeljka Live Class, u kome se nalaze linkovi sa predavanjima za naredni period i njihovi termini.

Dodatni resurs koji značajno doprinosi kvalitetu učenja je i činjenica da sva predavanja ostaju sačuvana u Video arhivi, pa studenti mogu iznova da ih pogledaju, u svakom trenutku ma gde se nalazili.

 

8. LINK Leaders Park i LINK Cafe za užitak u učenju

ITS neprestano ulaže u razvoj prostora za edukaciju kako bi stvorio okruženje koje će studentima pružiti maksimalnu slobodu u učenju, dozvoliti spontanu razmenu ideja i pomoći u ostvarenju uspeha. Zato smo za studente napravili LINK Leaders Park i u okviru njega LINKcafé kao mesta na kojima će i van učionice biti u društvu najboljih, okruženi pozitivnim, ambicioznim i uspešnim ljudima prošlosti i sadašnjosti. Jer, upravo tu je njihovo mesto – među najuspešnijima!

LINK Leaders Park

9. Sala za sportske aktivnosti

U okviru Comtrade kompleksa nalazi se najmodernija sala za sportske aktivnosti. Opremljena je  parketom najvišeg standarda i vrhunskog kvaliteta, kao i najmodernijim tribinama. Ima prostran hodnik, dobro organizovane svlačionice sa posebnim kupatilima, kao i veliku prostoriju za sportske aktivnosti. U rangu je sa sportskim dvoranama u kojima se održavaju velika takmičenja. 

 

10. Vrednovanje vannastavnih aktivnosti

Osim redovnih nastavnih aktivnosti, ITS podržava i aktivno podstiče svoje studente na angažovanje u različitim vannastavnim aktivnostima. Pored velikog broja ITS klubova i sekcija, u kojima studenti mogu sticati i razvijati različite veštine koje im donose dodatne ESPB bodove, ITS vrednuje i druga profesionalna, naučna, umetnička i društvena angažovanja svojih studenata. 

Vannastavne aktivnosti studenata ITS-a obuhvataju angažovanje u radu organa i tela ITS-a, učešće u različitim oblicima naučnoistraživačkog i stručnog rada, stručnu praksu koja nije predviđena upisanim studijskim programom, učešće u radu zvaničnih klubova i sekcija koje pokreće i organizuje ITS, dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici, takmičenja na sportskim manifestacijama, učešće u nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, učešće u organizaciji i radu zimskih i letnjih škola, radionica i konferencija, angažovanje u radu i aktivnostima studenata sa invaliditetom, kao i u različitim oblicima kulturnih, umetničkih i sportskih aktivnosti pri ustanovama i organizacijama.

 

11. CCD i partnerstvo sa poslodavcima

Centar za razvoj karijere je organizaciona jedinica kompanije LINK group, čiji je cilj da studente ITS-a pripremi za izlazak na tržište rada i profesionalno napredovanje, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu. Većina drugih fakulteta i škola nije u mogućnosti da ponudi ovo svojim studentima.

U želji da svojim studentima omogućimo siguran posao, uspešnu karijeru i uživanje u korišćenju stečenih stručnih veština, konstantno ostvarujemo brojne saradnje i partnerstava sa velikim brojem kompanija na globalnom nivou. Uz pomoć Centra za razvoj karijere, ITS uspešno sarađuje sa velikim brojem domaćih i stranih poslodavaca. Na taj način, naši studenti imaju mogućnost bržeg i lakšeg pronalaženja idealnog posla.

Studenti ITS-a su prioritetno obavešteni o novim konkursima u najuspešnijim kompanijama i, na taj način, odlično startno pozicionirani u odnosu na druge kandidate.

 

12. Personal Development Program

Personal Development Program (PDP) namenjen je studentima ITS-a koji planiraju da unaprede svoj položaj kako na tržištu i sebi obezbede superioran položaj. Osmišljen da im pomogne da dođu do posla koji žele, unapređenja i veće zarade, nadasve zadovoljstva sobom, program predstavlja pravi način da dopune znanja i usavrše veštine koje su stekli tokom školovanja.

Ovaj program omogućava sticanje transverzalnih veština, ključnih za uspešno obavljanje posla, ali i za sticanje konkurentskih prednosti, atraktivnih za buduće poslodavace ili poslovne partnere.

 

13. LINK Apprentice Program

Pokrenuli smo LINK Apprentice Internship Program – program podrške poslovnom uspehu studentima ITS-a, kako bismo im pomogli u ostvarenju profesionalnih ciljeva i skratili put do cilja. Budući da svaki poslodavac, a pogotovo oni za koje bi većina volela da radi, traži u najmanju ruku minimalno radno iskustvo, svojim studentima obezbeđujemo ne samo CV ispunjen relevantnim referencama i rutinu u radu, već i ono najvrednije – 3 meseca rada u realnom poslovnom okruženju.

LINK Aprentice

Sigurni u znanje koje smo preneli svojim studentima, u njihov kvalitet i talenat, trudimo se da upotpunimo započeti proces edukacije kroz rad u kompaniji LINK group, osnivaču ITS-a, ali i mogućnost zaposlenja na duže staze.

 

14. Put do sigurnog zaposlenja na LINK2job sajmu

LINK2job sajam zapošljavanja, iza kojeg stoji Centar za razvoj karijere (CCD), idealna je prilika da svoje znanje stečeno na ITS-u predstavite renomiranim poslodavcima koji tragaju za perspektivnim IT stručnjacima.

Ovo je idealna prilika da stupite u kontakt sa velikim brojem kompanija u kojima biste želeli da radite i kojima odmah možete da se predstavite, date svoj CV ili dogovorite intervjue. Sajam je i pravo mesto da dobijete vredne savete za zapošljavanje: od toga kako da privučete pažnju poslodavca, da kreirate ubedljivu radnu biografiju, do toga kako da što brže steknete neophodno radno iskustvo.

 

15. Pomoć u učenju i izgradnji uspešne karijere – kad god vam zatreba

Statistike govore da se preko 80% studenata bar jednom tokom školovanja suoči sa problemima u učenju, što može dovesti do stresa, slabijih rezultata na ispitima, gubljenja motivacije… Zato je svakom studentu Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS na raspolaganju Savetnik za pomoć u učenju.

Štaviše, usluge savetnika nisu namenjene samo onima koji nailaze na teškoće u savladanju gradiva nego i svim studentima koji smatraju da mogu optimizovati proces učenja zarad veće efikasnosti, bolje organizacije vremena i boljih rezultata. Studiranjem na ITS-u imaćete priliku da u svakom trenutku dobijete pomoć i podršku za svaki problem na koji naiđete. Tako će vam put do željenih veština i znanja biti širom otvoren.

Pored sticanja znanja i veština, na ITS-u dobijate i punu podršku u izgradnji uspešne karijere: besplatne edukativne seminare, mogućnost rada na realnim projektima tokom i nakon školovanja, direktnu vezu sa vodećim regionalnim poslodavcima, profesionalnu orijentaciju i kreiranje profesionalnog CV-ja, kao i šansu za posao na LINK2Job sajmu.

Pored toga, u svakom trenutku dostupna im je i pomoć Savetnika za karijeru.

 

16. Prva škola koja ima svoju televiziju – LINKeduTV

U želji da upotpunimo i obogatimo školovanje na ITS-u, našim studentima smo omogućili potpuno besplatan pristup prvoj online televiziji na ovim prostorima – LINKeduTV. Reč je o edukativnoj televiziji čiji je primaran cilj da našim studentima pomogne u usavršavanju kroz sticanje korisnih veština i izgradnji uspešne karijere..

Kategorije koje preovlađuju na LINKeduTV su: nauka i prosveta, kultura, menadžment, IT, biznis, ekonomija, karijera, marketing, dizajn itd.

17. Posvećenost obrazovanju – devetogodišnji ciklus obrazovanja

Primarna misija naše škole jeste neprekidno ulaganje u najnaprednije savremene vaspitno-obrazovne procese, jer duboko verujemo da je upravo kvalitetno obrazovanje ključ za bolji život naših savremenika, ali i generacija koje tek dolaze. Zato je najvažniji cilj ITS-a da svojim studentima pruži školovanje koje će za njihovu budućnost predstavljati najbolji mogući izbor.

Posvećenost obrazovanju ogleda se i u osnivanju četvorogodišnje Srednje škole za informacione tehnologije ITHS, čime ITS omogućava i najmlađima da, već od prve godine srednje škole, na najbolji mogući način zakorače u svet informacionih tehnologija i opšteg obrazovanja, čiji je značaj prenebregnut u kurikulumu većine srednjoškolskih obrazovnih institucija. Pokretanjem specijalističkih i master studija zaokružuje se ciklus obrazovanja iz oblasti informacionih tehnologija u trajanju od 9 godina.

NovaIskraWorkSpace

 

18. Dobijate 100 besplatnih sati u coworking HUBovima

Kao diplomirani studenti ITS-a u Beogradu, zahvaljujući našoj saradnji sa IT hubovima, dobijate jedinstvenu mogućnost da iskoristite podršku i brojne resurse koje ovi coworking prostori pružaju.

100 radnih sati besplatno, odmah nakon školovanja, omogućiće vam da u društvu rastuće lokalne IT zajednice iskoristite znanje i veštine koje ste stekli na studijama, upoznaćete ljude sa kojima ćete moći da pokrenete zajedničke projekte i stvorite nove poslovne prilike.

Rad u coworking hubovima znači da ćete moći da upoznate mnogo ljudi i ostvarite brojne kontakte i poslovne mogućnosti, što je od vitalne važnosti za početak vaše karijere.

Okruženi drugim developerima, dizajnerima i IT preduzetnicima, kao i ambicioznim i kreativnim ljudima, imate sjajnu priliku da dođete do novih projekata, ideja, poslovnih mogućnosti, ali i još mnogo toga…

 

19. Besplatno članstvo u LINK2job agenciji za zapošljavanje, koja vam pomaže pri pronalasku prakse i posla u struci

Kao studenti ITS-a dobijate potpuno besplatno članstvo u LINK2job agenciji za zapošljavanje i kasting, koja će vam pomoći da u najkraćem roku tokom ali i nakon završenih studija dobijete posao koji zaslužujete.

Stručnjaci za zapošljavanje LINK2job agencije pripremiće vas za budućnost i uputiti kako da iskoristite vreme i resurse na najkvalitetniji način kako biste ostvarili karijeru koju želite. Kroz članstvo su vam na raspolaganju brojne usluge agencije koje obuhvataju prakse, volonterski rad, freelence projekte, kao i posebne programe koji vas pripremaju za tačno određenu radnu poziciju.

Želimo da, kao naši studenti, izgradite uspešnu karijeru i pronađete posao koji ste oduvek želeli da radite tokom studija ali i nakon diplomiranja. Zato vas povezujemo sa velikim brojem međunarodnih i domaćih partnerskih kompanija i organizacija u kojima možete da u praksi primenite stečena znanja i dobijete dragoceno praktično iskustvo, čime ćete obogatiti svoju biografiju i povećati šanse za zaposlenje. Takođe, jedinstvena usluga agencije koja vam je na raspolaganju jeste besplatan, poseban Custom made program, koji je kreiran po meri studenata, koji ih kvalifikuje u svim segmentima kada je reč o idealnoj radnoj poziciji i zahvaljujući kome ćete spremni ući u svet uspešnog poslovanja.

 

20. ITS alumni zajednica – doživotna podrška u razvoju IT karijere

Završene studije predstavljaju veoma važan, ali ne i jedini korak u sticanju znanja i izgradnji uspešne karijere u budućnosti. ITS obrazovanje shvata kao kontinuirani, neprekidni aspekt svakodnevnog života. Upravo zato će vam znanje koje ITS pruža dati najbolje moguće rezultate.

Informacije, pogotovo u stalno i veoma intenzivno rastućoj oblasti informacionih tehnologija, svakodnevno zastarevaju. Ono što znate danas sutra već morate proveriti, jer IT i onlajn-svet konstantno evoluiraju i menjaju se. Svaki dan vam nude bezbroj novih znanja i mogućnosti. Naša je obaveza da ova znanja sistematizujemo, upoređujemo sa prethodnim i predviđamo buduće promene. Zato smo uporni da sve što saznamo svakodnevno prenosimo svojim studentima, kako sadašnjim, tako i onima koji su već završili ITS i da insistiramo na razmeni ideja, znanja i iskustava u okviru naše alumni zajednice.

Ne prestajemo da brinemo o svojim studentima i nakon što diplomiraju. Prijateljstvo i saradnja koji su uspešno trajali 3 godine ne završavaju se dodelom diplome. Dokle god ste radoznali i željni da učite i dok god imate mogućnosti za to, možete i treba da se usavršavate i napredujete. Mi vam uvek stojimo na raspolaganju, jer smatramo da je u tome ključ uspeha! A uspeh je ono što svaka škola treba da vam garantuje.

 

Ako još uvek niste odlučili šta ćete da studirate, razmislite o ovoj opciji

Da studirate u velikoj korporaciji, imate najbolje uslove studija uz dosta prakse, u dinamičnoj i zanimljivoj oblasti – oblasti informacionih tehnologija, sa visokim procentom zaposlenja posle školovanja i mogućnosti pokretanja sopstvenog biznisa.

Bilo bi nam drago da nas posetite i uverite se i sami.

Imate pitanja? Pozovite studentsku službu ITS-a od 9h do 17h na 011/4011-216.

Upisom i studiranjem na ITS-u dobijate i mnogo više. Požurite i iskoristite aktuelne pogodnosti.

Šta treba da uradite?

Izaberite jedan od studijskih programa i paket studija koja odgovara Vašim potrebama:

Broj mesta je ograničen! Više o pogodnostima rane prijave saznajte ovde.