Informacione tehnologije karakteriše izuzetno dinamičan razvoj. Čitavi koncepti se promene svakih nekoliko godina, a iz dana u dan taj period je sve kraći. Stoga se od institucija koje se bave edukacijom IT stručnjaka očekuje da neprekidno unapređuju i usklađuju programe školovanja sa razvojem informacionih tehnologija i novoizdatim silabusima IT udruženja, što mi na ITS-u upravo i činimo.

U kreiranju kurikuluma ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena sopstvena iskustva osnivača iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja.

Izaberite neki od najaktuelnijih IT obrazovnih programa:

 

Informacioni sistemi
– naučite da upravljate poslovnim sistemima i vodite projekte

Studiranjem na programu Informacioni sistemi steći ćete znanja i veštine iz oblasti organizacije poslovnih sistema, poslovnih računarskih aplikacija, elektronskog poslovanja, menadžmenta, makroekonomije, menadžmenta ljudskih resursa, upravljačkih i poslovnih informacionih sistema, upravljanja kvalitetom, poslovnih komunikacija i pregovaranja, upravljanja projektima, finansijskog menadžmenta, globalizacije i preduzetništva.

Krajnji cilj ovako koncipiranog studijskog programa su visokoobrazovani kadrovi koji su u stanju da, po okončanju studija, zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti organizacije poslovnih sistema.

 

Informacione tehnologije
– postanite visoko plaćeni softver inženjer

Studiranjem na programu Informacione tehnologije pripremićete se za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera. Od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja i testiranja do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja.

Studiranje podrazumeva rad na konkretnim projektima sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja. Upoznajte se sa algoritamskim modelovanjem, objektno orijentisanim principima, strukturama podataka, web programiranjem, bazama podataka i upitnim jezicima, dizajnom interfejsa aplikacija, testiranjem i održavanjem softvera, elementima sigurnosti i zaštite podataka i računarskih sistema.

 

Računarska multimedija
– pretvorite svoj talenat u dobro plaćeno zanimanje dizajnera novih medija

Studiranjem na programu Računarska multimedija spremićete se za kreativan rad kroz upotrebu računara i najnovijih programa za dizajn.

Program obuhvata oblasti grafičkog dizajna, vizuelnih komunikacija, multimedija, interaktivnosti, produkcije i dinamičkih vizuelnih principa, crtanja, kao i oblasti teorije i istorije umetnosti i dizajna. Savladaćete napredne metode i tehnike obrade digitalne slike, zvuka, videa, tehnike ilustrovanja, animiranja i komponovanja interaktivnog multimedijalnog sadržaja.

 

Elektronsko poslovanje
– osmislite i vodite poslovanje kompanije na globalnom tržištu

Studiranjem na programu Elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine iz oblasti elektronskog poslovanja, elektronske uprave, elektronske trgovine, sistema plaćanja u elektronskom poslovanju, tehnika internet marketinga, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta i informacionih tehnologija.

Program je koncipiran tako da studentima omogući sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasti modernog biznisa, ali i tehničkih znanja u domenu programerskih alata i baza podataka. Krajnji cilj ovako koncipiranog studijskog programa su visokoobrazovani kadrovi koji su u stanju da, po okončanju studija, zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti elektronskog poslovanja.

 

Master strukovne studije – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
– steknite diplomu master strukovnog inženjera informacionih tehnologija

Master studije na ITS-u, sa jedinstvenim programom u našoj zemlji i regionu, pružaju vam znanja iz najznačajnijih IT oblasti: Cloud Computing, Data Science, Big Data, Mobile Development, digitalna forenzika, kriptografija, Data Mining, napredne veb-tehnologije, obezbeđenje kvaliteta softvera, napredno 3D modelovanje, itd.

Dobićete vrhunsku i savremenu edukaciju u teoretskom i praktičnom domenu u oblasti informacionih tehnologija, kompetenciju za rad u najsavremenijim softverskim alatima, pripremu za rad u realnim uslovima, znanja i kompetencije za primenjena istraživanja u oblasti informacionih tehnologija, poslovne veštine i veštine pisane i usmene komunikacije, veštine timskog rada i brzog pronalaženja i dobijanja posla.

 

Svetski prihvaćeni standardi

Od svetski prihvaćenih standarda iz oblasti obrazovanja računarskih nauka, ugrađenih u nastavni plan i program ITS-a, posebno se izdvaja CC2008 (Computing Curricula 2008), standard razvijen u Sjedinjenim Američkim Državama, od strane najpoznatijih svetskih IT udruženja, kao što su IEEE-CS (Institute for Electrical and Electronic Engineers – Computer Society) i ACM (Association for Computing Machinery). Ovaj standard uzima u obzir dinamičan i stalan trend razvoja i promena u oblasti IT-ja, stalne nove zahteve tržišta i potrebe društva sa aspekta planiranog ekonomskog razvoja. U kreiranju nastavnog plana i programa ITS-a implementirani su, između ostalih, i sledeći obrazovni programi:

  • Cambridge International – Univerzitet Cambridge
  • EUCIP Syllabus – najvećeg evropskog udruženja IT profesionalaca CEPIS
  • ECDL Syllabus – European Computer Driving Licence – ECDL Foundation
  • Microsoft Official Curricullum – kompanije Microsoft