Ima više od 13 godina radnog iskustva u nastavi na visokoškolskim ustanovama (Geoekonomski fakultet, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije) iz oblasti informatike i informacionih sistema.

Diplomirala je 1991. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 2005. godine na Fakultet za poslovne studije sa temom iz oblasti primene veštačkih neuronskih mreža u kratkoročnim finansijskim predviđanjima. Doktorirala je 2007. na Geoekonomskom fakultetu sa temom iz oblasti informacionih sistema i njihove podrške u procesu odlučivanju o daljem razvoju visokoškolskih institucija. U zvanju asistenta, docenta i vanrednog profesora birana je na Geoekonomskom fakultetu gde je pet godina radila i na poziciji prodekana za nastavu i dve godine na poziciji prodekana za nauku. Od 2011. radi i kao recenzent komisije za akreditaciju. U zvanje vanrednog profesora ponovo je birana 2017. na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije.

Autor je više od 40 naučnih radova publikovanih u međunarodnim naučnim časopisima sa SCI liste, vodećim domaćim časopisima, međunarodnim i domaćim konferencijama. Autor je udžbenika vezanog za geografske informacione sisteme i monografije vezane za razvoj metodologiju projektovanja poslovne inteligencije. Član je programskog odbora nacionalnih naučnih konferencija i recenzent Megatrend revije (vodećem domaćem časopisu kategorije M51) i međunarodnih naučnih skupova.