Selver Pepić je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smer Elektronika, telekomunikacije i računarstvo. Doktorske studije je završio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, stekavši zvanje doktora računarskih nauka.

Pedagoški rad je započeo 2004. godine kao profesor u Tehničkoj školi u Tutinu. Profesionalno iskustvo je sticao kroz angažman na Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija u Trsteniku, u početku u svojstvu saradnika u nastavi, a kasnije i predavača na predmetima Računarstvo i programiranje, Baze podataka i Projektovanje informacionih sistema. Na ITS-u predaje predmete Napredni web dizajn i Internet programerski alati.

Njegove tehničke sposobnosti, kompetencije i oblasti profesionalnog interesovanja odnose se na programiranje u C-u, internet programiranje u PHP-u i Java Scriptu, kao i MySQL baze podataka.

Autor je i koautor preko 20 naučno-istraživačkih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama. Dva rada Selvera Pepića objavljena su u časopisima sa SCI liste, kategorije M21 i M23.