Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Sistemsko inženjerstvo. Nakon toga završio je master studije takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije, čime je stekao stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master.

Od 2012. godine je na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Telekomunikacije.

Radno iskustvo stekao je radeći kao inženjer telekomunikacija u kompanijama koje su se bavile projektovanjem i izvođenjem telekomunikacionih mreža i sistema. Trenutno radi u Srednjoj školi za informacione tehnologije (ITHS-u) kao profesor sledećih predmeta: Računari, Računarske mreže i komunikacije, Digitalna elektronika i Elektrotehnički materijali.

Njegovo profesionalno interesovanje je usmereno ka telekomunikacijama i informaciono-komunikacionim tehnologijama. Autor je više naučnih radova na međunarodnim simpozijumima i konferencijama.