Izvršni menadžer

Na ITS-u je zaposlen od osnivanja ustanove, 2006 godine, gde aktivno učestvuje u pripremi programa studija, a kasnije biva angažovan i u nastavi na više računarskih predmeta kao nastavnik veština. Završio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, na odseku za Računarsku tehniku i informatiku. Trenutno na doktorskim studijima iz oblasti računarstva. Na prvom međunarodnom projektu učestvuje još 2001. godine, a sve andragoško pedagoške aktivnosti, stekao je tokom 18 godina duge karijere u okviru nastavnih i drugih aktivnosti u kompanijama LINK Group i ITS.

Autor je tri udžbenika i više naučnih i stručnih radova na domacim i inostranim konferencijama.

Član je tima na projektima razvoja: Distance Learning System kompanije LinkGroup (prve domaće interaktivne i multimedijalne e-learning platforme), Testing and Learning Software kompanije Link group, softverskog rešenja za sprovođenje procesa testiranja, ispita i treninga, UIS- Univerzitetskog informacionog sistema i Studentskog servisa visokoškolske ustanove.