Izvršni menadžer

Diplomirani je inženjer elektrotehnike na Odseku za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član tima na projektima razvoja: Distance Learning System Link groupa (prve domaće interaktivne i multimedijalne e-learning platforme), Testing and Learning Software kompanije Link group, softverskog rešenja za sprovođenje procesa testiranja, ispita i treninga, Univerzitetskog informacionog sistema, implementiranog na većem broju visokoškolskih ustanova u našoj zemlji, razvijenog u Visual Studio.NET okruženju, korišćenjem programskog jezika C#, Studentski servis visokoškolske ustanove, Mailing List Manager aplikacija, Web Content Management Server, alat za izradu sadržaja, isporuku, razvoj i upravljanje prezentacijom kompanije. Autor više objavljenih radova na domaćim i inostranim konferencijama.