Završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Završila je seminare „Veštine komunikacije” i „Planiranje vremena”  Nacionalnog demokratskog instituta. Prevela je literarna dela  „Rules of  Work”, „The Swiss Family Robinson” i „Bernese Adventure”. Od 2008. godine radi kao predavač za engleski jezik u okviru ITS-a.