1. Početna
  2. /
  3. Team
  4. /
  5. Dr Jovana Tošić

Jovana Tošić rođena je u Beogradu. Osnovne akademske studije kao i master akademske studije (smer: Arhitektura) završila je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Problem atmosfere u kontekstu savremene prezentacije graditeljskog nasleđa” odbranila je 2022. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i time stekla zvanje doktora nauka za oblast arhitekture i urbanizma. Značajni ostvareni naučni doprinosi disertacije odnose se na implementaciju koncepta građenja atmosfere u arhitekturi u praksi vrednovanja i očuvanja kulturnog nasleđa, kroz formulisanje novih pristupa i postupaka u arhitektonskoj praksi i njihovu primenu u projektima prezentacije i interpretacije graditeljskog nasleđa kao izuzetno retkih i u smislu kritičkog razmatranja i analize u potpunosti zanemarenih pristupa u projektima obnove graditeljskog nasleđa u Srbiji. Položila je državni ispit za arhitektonsku struku u Inženjerskoj komori Srbije 2016. godine. Kao arhitekta projektant radila je u nekoliko projektnih biroa u Beogradu, u okviru kojih je učestvovala na izradi projekata enterijera, rekonstrukcije i revitalizacije, realizovanih u Beogradu i Smederevu. Izlagala je na kolektivnim izložbama u Beogradu i učestvovala na međunarodnim konkursima za idejna rešenja iz arhitekture i urbanizma. Kao koautor u timu osvojila je drugu nagradu na međunarodnom konkursu za enterijer.

Autor je više naučnih i stručnih radova objavlјenih u domaćim naučnim časopisima međunarodnog značaja, od kojih se posebno izdvajaju: „Perfumed historic buildings: Issues of authenticity”, i „Deconstruction in Architecture – Continuous Translation through an Open Project”. Izlagala je kao autor na međunarodnim naučnim konferencijama održanim u Beogradu, Bukureštu i Madridu. Član je međunarodnih stručnih organizacija EAHN i DOCOMOMO.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa studentima započela je kao saradnik u nastavi – demonstrator na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je u periodu od 2013. do 2015. godine učestvovala u nastavi na izbornim predmetima na osnovnim i master akademskim studijama u okviru Departmana za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti. Od 2016. godine zaposlena je na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS kao predmetni nastavnik na izbornim predmetima Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i Principi projektovanja na studijskom programu Računarska multimedija.

Autor je nastavnog udžbenika za predmet Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, koji je publikovan 2020. godine. Kao član komisije učestvovala je na brojnim odbranama završnih radova za sticanje zvanja strukovni inženjer informacionih tehnologija.