Jovana Tošić rođena je u Beogradu, gde je završila master studije, smer arhitektura, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu.

Kao arhitekta projektant – saradnik i koautor u projektnom birou u Beogradu radila je na izradi nekoliko projekata enterijera, rekonstrukcije i revitalizacije, realizovanih u Beogradu i Smederevu. Učestvovala je u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kao saradnik na izbornim predmetima iz oblasti istorije i teorije arhitekture.

Izlagala je na izložbama i međunarodnim konkursima iz arhitekture i urbanizma i osvojila drugu nagradu na međunarodnom konkursu za enterijer. Prezentovala je rad na međunarodnoj naučnoj konferenciji IAA Conference 2015 – Belgrade: Revisions of Modern Aesthetics. U naučno-stručnom časopisu Nasleđe br. XIII, publikovano joj je rešenje autorskog projekta prenamene umetničke livnice Skulptura, a u zborniku eseja Tehnika i tehnologija u arhitekturi , prevod teksta sa engleskog. Član je DOCOMOMO.