Primena elektronskih interaktivnih tabli, koje su još poznate i kao elektronske bele table, pametne table ili interaktivne multimedijalne table, pretvara tradicionalnu predavačko-reproduktivnu nastavu u interaktivnu nastavu koja odgovara obrazovnim potrebama savremenog učenika i dovodi do postizanja željenih ishoda učenja, koji su u skladu sa zahtevima savremenog društva.

Ovaj vid nastave obezbeđuje bolju motivisanost učenika i lakše održavanje njihove pažnje, zahvaljujući tome što učenici u ovom vidu nastave mogu da budu aktivniji, umesto da budu koncentrisani na beleženje. Korišćenje različitih izvora znanja umnogome obogaćuje sadržaj nastave i doprinosi razvoj funkcionalnih sposobnosti učenika.

Za organizovanje nastave na ovaj način potrebni su: računar, projektor i površina za projektovanje na kojoj se vrši prezentovanje, pisanje, crtanje itd. Po tabli se može pisati specijalnim olovkama, kod nekih modela i pritiskom prsta, a za najmlađi uzrast dizajnirane su i lopte za pisanje. Interaktivne table funkcionišu tako što se informacije sa table šalju u računar, računar upravlja slikom na tabli koja je istovremeno platno na kome se neprestano projektuje slika, ali i generiše povratne informacije u računarski sistem.

Kao što je izneto na internacionalnoj konferenciji „Tehnika i informatika u obrazovanju“, održanoj juna ove godine u Srbiji, korišćenje interaktivnih tabli u nastavi omogućava veću aktivnost učenika u nastavnom procesu, veću raznovrsnost sadržaja i metoda u nastavi, pa samim tim i veću mogućnost prilagođavanja različitim stilovima učenja učenika, lakše razumevanje komplikovanijih zadataka zahvaljujući jasnijim, dinamičnijim i efikasnijim prezentacijama, razvijanje digitalnih veština učenika, kao i nastavnika, veću kreativnost i, usled svega navedenog, i veću motivaciju za učenje.

smart_board-300x225Upotreba interaktivnih tabli pri kreiranju materijala za nastavu omogućava nastavniku korišćenje dokumenata iz različitih programa na radnoj površini, markiranje, uvećanje teksta, naglašavanje funkcijom “reflektor” i druge mogućnosti, koje se koriste da bi se u fokus stavili bitni sadržaji, omogućava mu i čuvanje svih unetih izmena koje su nastale u toku predavanja ili pak zadržavanje prezentacije u prvobitnom obliku kako bi pri sledećem predavanju proces predavanja išao drugim putem, shodno potrebama učenika.

Na interaktivnim tablama se može, uz pomoć takozvanih olovaka ili pak prsta, zaokruživati, pisati ili crtati različiti oblici koji se lako mogu prepoznati i kao pravilni geometrijski oblici po potrebi, a jednostavnim pokretima se može vršiti i raspoređivanje datih elemenata po površini, tj. tabli, što je naročito korisno pri šematskim prikazima.

Takođe je, prilikom prezentacije, omogućeno i povezivanje sa drugim stranama na radnoj površini, povezivanje sa drugim dokumentima i programima u računaru i povezivanje sa internet stranama. Ova mogućnost obezbeđuje potrebnu dinamiku u nastavnom procesu i čini jednostavnim uključenje mnogobrojnih primera u proces objašnjavanja gradiva, što je od velike važnosti za razvoj praktičnih znanja i veština učenika.

Uvođenje interaktivnih elektronskih tabli u nastavu ITS-a čini predavanja i proces učenja atraktivnijim, dinamičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u sastavljanju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmena i prosleđivanja materijala učenicima, a učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja.

Učenici više ne moraju da brinu o beleškama ili da se trude da održavaju pažnju, jer se na ovaj način pre svega podstiče njihova motivacija za aktivnim učešćem u procesu učenja.