Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: Elektronska trgovina
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Savladavanje teorijske osnove i upoznavanje sa tehnološkim realizacijama e-trgovine. Primena IT-ja u projektovanju i upravljanju eksploatacijom sistema e-trgovine.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti prednosti elektronske trgovine, odnos elektronske i tradicionalne trgovine, osnove EDI-ja, ograničenja elektronske trgovine, osnove storefront modela elektronske trgovine, način na koji se realizuje aukcijski model elektronske trgovine, osnove e-Kolaboracije, ulogu sistema plaćanja u elektronskoj trgovini, forme elektronskog transfera novca, Studenti će naučiti da integrišu različite sisteme plaćanja u e-prodavnicu, osnove Visa 3D Secure modela, način na koji se realizuju NFC plaćanja, šta podrazumeva željena akcija korisnika, osnovne karakteristike web dizajna okrenutog prodaji, kako se definiše nastup organizacije na internetu i koji su prateći dokumenti. Razumeće ulogu i značaj testiranja web sajta namenjenog elektronskoj trgovini, faktora koji utiču na izbor Content Management Systema, faktora koji opredeljuju uspeh u online poslovanju, zadatke online strategije.

Sadržaj predmeta

 • Teorijska nastava
 • Penetracija digitalnih tehnologija i uticaj na društvo i poslovanje
 • Mesto e-trgovine u e-poslovanju
 • Okruženje e-trgovine
 • Tržište u kom se odvija e-trgovina. Modeli e-trgovine, kanali i posrednici. Portali
 • Mesta trgovanja. Komercijalni aranžmani. Aukcije
 • Poslovni modeli e-trgovine
 • Modeli prihoda
 • Poslovanje na internetu
 • Modeli e-prodajnih mesta
 • Naplata
 • Privatnost