Da li studijama za rad u IT sektoru možete ostvariti svoje najvažnije profesionalne i lične ciljeve?

Odgovaranjem na 9 pitanja koja slede u testu možete utvrditi kakva škola za IT tehnologije odgovara Vašem trenutnom statusu, očekivanjima i ciljevima, kao i da li Vam može pomoći da ostvarite ono što želite.

Na osnovu Vaših odgovora, dobićete našu stručnu procenu u roku od najviše 24 sata.

 


  1. Od svog budućeg posla najviše očekujem da:
  Izaberite jedan odgovor.

  2. Šta konkretno želite da ostvarite budućim školovanjem?
  Izaberite jedan odgovor.

  3. Koliko škola ste do danas detaljnije proverili u skladu sa željama koje imate?
  Izaberite jedan odgovor.

  4. Koliko ste upoznati sa mogućnostima brzog i kvalitetnog zaposlenja nakon sticanja diplome na visokoškolskim ustanovama koje ulaze u Vaš uži izbor?
  Izaberite jedan odgovor.

  5. Koliko ste upoznati sa profesorima, programima i načinom vođenja nastave na školama koje ulaze u Vaš uži izbor?
  Izaberite jedan odgovor.

  6. Koliko vremena možete posvetiti budućem školovanju?
  Izaberite jedan odgovor.

  7. Školovanje bi trebalo da mi obezbedi:
  Izaberite jedan odgovor.

  8. Šta od škole očekujete da Vam pruži?
  Izaberite jedan odgovor.

  9. Koja oblast Vas najviše zanima?
  Izaberite jedan odgovor.