Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: MENADŽMENT PROJEKATA I LJUDSKIH RESURSA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj dela predmeta Menadžment projekata je da studenti steknu i usvoje osnovna znanja iz teorije upravljanja različitim projektima iz oblasti informacionih tehnologija, posebno imajući na umu naučno zasnovan i u praksi primenjivan koncept upravljanja projektima. Cilj dela predmeta Menadžment ljudskih resursa je da studenti steknu i usvoje osnovna znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u svim fazama procesa upravljanja.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti koji je cilj menadžmenta ljudskih resursa, koje su njegove dimenzije, koji se modeli koriste i koji su uticajni činioci na razvoj menadžmenta ljudskih resursa, elemente procesa menadžmenta ljudskih resursa, karakteristike planiranja ljudskih resursa, oblike i faze zapošljavanja, značaj obrazovanja i obuke zaposlenih, vrste i nivoe obrazovanja i obuke, oblike raskida radnog odnosa, elemente ugovora o radu. U delu predmeta na kojem se izučava menadžment projekata studenti će se upoznati sa fazama životnog ciklusa projekta, karakteristikama koncepta upravljanja realizacijom projekta, pristupima u izboru organizacione strukture u izvršenju projekta, ulogom rukovodioca projekta, vrstama ugovora, upravljanjem rizikom u projektu, praćenjem i kontrolom realizacije projekta, sistemom izveštavanja u realizaciji projekta, metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju realizacijom projekta.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 

Menadžment projekata:

 • Pojam i vrste projekata
 • Životni ciklus projekta
 • Koncept upravljanja projektom
 • Organizaciona struktura u upravljanju projektom
 • Ljudski resursi u konceptu upravljanja projektom
 • Ugovaranje realizacije projekta
 • Upravljanje kvalitetom projekta
 • Upravljanje rizikom u projektu
 • Upravljanje komunikacijama u projektu
 • Upravljanje promenama u projektu
 • Planiranje realizacije projekta
 • Praćenje i kontrola realizacije projekta
 • Izveštavanje o realizaciji projekta
 • Metode i tehnike u konceptu upravljanja projektima
 • Računarski programi za upravljanje projektom

 

Menadžment ljudskih resursa:

 

 • Uvod u menadžment ljudskih resursa
 • Proces menadžmenta ljudskih resursa
 • Planiranje
 • Zapošljavanje
 • Uvođenje u posao
 • Obrazovanje i obuka
 • Ocenjivanje
 • Motivacija
 • Zdravstvena briga i bezbednost
 • Upravljanje karijerom zaposlenih
 • Otpuštanje