Studijski program/studijski programi : ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRODAJA I MENADŽMENT PRODAJE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj rada na predmetu Prodaja i menadžement prodaje  je stručno obrazovanje i osposobljavanje kadrova – specijalista za prodaju u oblati infromatike, uz inoviranje njihovog znanja i praktičnog iskustva u primeni prodajnih veština i sposobnosti koje doprinose razvoju tržišnih odnosa a posebno u oblasti dugoročnih odnosa sa svim ciljnim grupama.  Konkretni ciljevi se odnose na razjašnjenje prodajne strategije , upravljanje ključnim klijentima i sagledavanje perspektive prodaje i upravljanja prodajom  kroz nove tehnologija.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti koji su elementi od značaja za postavljanje strategije prodaje, sagledaće i razumeće razloge koji dovode do pada prodaje, kao i korake koje treba preduzeti kao protivmere, osnovne elemente u upravljanju prodajom, značaj poštovanja određenog redosleda u akcijama, značaj obrazovanja zaposlenih u prodaji, naučiće da prave operativni plan prodaje na terenu, mesto i značaj istraživanja tržišta sa stanovišta percepcije potrošača, naučiće da prepoznaju i urade plan istraživanja po visoko stručnim standardima. Studenti će biti u stanju da detaljno sistematizuju kompetencije koje treba da ima menadžer prodaje, naučiće da samostalno kreiraju obrasce za terensko praćenje aktivnosti prodavaca, kao i aktivnosti konkurencije, naučiće da prepoznaju stavove i očekivanja potrošača i faktore od kojih zavise navike u potrošnji, savladaće tehnike za precizno izračunavanje tržišnog potencijala konkretnog tržišta, razumeće i umeti da primene različite prodajne strategije. Steći će praktična znanja iz oblasti CRM-a, ključnih aktivnosti koje se preduzimaju prilikom rešavanja žalbi potrošača, naučiće koji su principi obuke prodajnog tima, i kako se motivišu na postignuća članovi prodajnog tima, upoznaće se sa postavkama i organizacijom prodaje u maloprodaji, naučiće tehnike za identifikovanje i zadržavanje ključnih kupaca.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Osnove prodaje i upravljanja prodajom
 • Pojam prodaje
 • Oblici, načini i tipovi prodaje
 • Pojam upravljanja prodajom
 • Glavni zadaci i odgovornosti menadžera prodaje
 • Trendovi upravljanja prodajom
 • Ponašanje potrošača u prodaji
 • Istraživanje ponašanja krajnjeg kupaca
 • Ponašanje industrijskih kupaca
 • Koncept uključenosti kupca
 • Planiranje prodajnih aktivnosti
 • Uticaj okruženja na formulisanje programa prodaje
 • Strategijsko planiranje marketinga i prodaje
 • Definisanje planova prodaje
 • Organizovanje prodajne službe
 • Modeli organizaovanja prodajne službe
 • Obuka prodajnog osoblja
 • Program obuke
 • Metode obuke prodavca
 • Motivacija prodavca
 • Sistemi nagrađivanja i prodajne kvote
 • Upravljanje vremenom iprodajnim teritorijama
 • Ciljevi, kriterijumi i faze izbora prodajnih teritorija
 • Metod određivanja prodajnih teritorija
 • Upravljanje vremenom prodavca
 • Pojam i značaj upravljanja vremenom
 • Metodi upravljanja vremenom prodavca
 • Planiranje vremenskog rasporeda rada prodavaca
 • Upravljanje kretanjem prodavca
 • Ocenjivanje prodajnih timova
 • Merenje učinka prodajne službe
 • Kvantitativni standardi učinka
 • Kvalitativni standardi učinka rada prodavaca
 • Tehnike ocenjivanja učinka prodajne službe

Praktična nastava:

 • Vežbe
 • Studijski istraživački rad: Analiza studija slučaja iz prakse
Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet .