Studijski program / studijski programi: ELEKTRONSKO POSLOVANJE, INFORMACIONI SISTEMI

Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije

Naziv predmeta: Saradničko rešavanje problema u poslovanju

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 8/7

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je osposobljavanje studenata da na osnovu veština kritičkog mišljenja, racionalnog metoda i raspoloživih činjenica rešavaju probleme u poslovnim organizacijama. Rešavanje problema je veština primene inženjerskih znanja u realističnom, kompleksnom, timskom, nepredvidljivom i brzo promenljivom okruženju. Pošto su savremene organizacije oslonjene na rad timova, celina i međusobno zavisnih delova, studenti će biti upoznati sa osnovnim principima i tehnikama grupnog odlučivanja, a biće osposobljeni i za njihovu primenu.

Ishod predmeta 

Po završetku predmeta studenti će: 

 • biti u stanju da prepoznaju poslovni problem, klasifikuju problem i ocene njegov uticaj na organizaciju;
 • biti u stanju da koriste odgovarajući softver za pomoć u dokumentovanju klasifikacije problema;
 • moći da samostalno formiraju grupu ili tim za rešavanje problema i adekvatno zauzmu uloge;
 • moći da samostalno primene metod brainstorminga, sinektičke metode, morfološku analizu i meke sistemske metode; 
 • biti u stanju da prepoznaju inženjerski problem i predlože adekvatne načine rešavanja; 
 • razumeti važnost i ulogu nepotpunih podataka i uticaj takvih podataka na odlučivanje; 
 • biti u stanju da stečene veštine rešavanja problema primene efikasno i pravovremeno.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Definicija problema i vrste problema
 • Tehnike i strategije rešavanja problema
 • Metode višekriterijumskog odlučivanja
 • Odlučivanje u grupi i timu. Psihologija tima. Timski ugovor
 • Metodi proistekli iz strukturne sistemske analize. Meka sistemska metodologija 
 • Sinektičke metode u grupnom odlučivanju
 • Formalno-logički metod, inženjerski pristup problemu, kritičko razmišljanje
 • Morfološka analiza
 • Neizvesnost u prikupljanju podataka, uloga verovatnoće
 • Upravljanje promenama u organizaciji

Praktična nastava – laboratorijske vežbe

 • Vežba klasifikacije i definicije problema
 • Izgradnja tima, kreiranje timskog ugovora i simulacija konflikata
 • Rešavanje problema mekom sistemskom metodologijom, grupna vežba
 • Rešavanje problema brainstormingom, grupna vežba
 • Prezentovanje rešenja sa odbranama timskih radova
 • Kreativno rešavanje problema sinektičkim metodom
 • Vežba morfološke analize
 • Simulacija odlučivanja u neizvesnim okolnostima
 • Integrativna vežba
 • Projektni rad