Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Bezbednost podataka i aplikacija
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Osposobljavanje studenata za primenu metoda i tehnika za modelovanje i uspostavljanje informacione bezbednosti u okviru različitih sistema.

Ishod predmeta

Nakon uspešno završenog kursa studenti su u stanju da primene principe, metode i standarde u oblasti informacione bezbednosti. Osposobljeni su da realizuju upravljanje informacionom bezbednošću, upravljanju bezbednosnim rizicima i uspostavljanje informacione bezbednosti u različitim organizacijama.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod u informacionu bezbednost: definicija (predmet interesovanja), osnovni pojmovi, razvoj informacione bezbednosti.
  • Potreba za definisanjem informacione bezbednosti: pretnje na bezbednost informacija, napadi na informacioni sistem, poslovni, profesionalni i etički razlozi za definisanje informacione bezbednosti, zakonski okviri.
  • Standardi u informacionoj bezbednosti: razlog za standardizacijom, oblasti standardizacije, ISO 27000 serija standard.
  • Organizacija informacione bezbednosti: interna organizacija, eksterna organizacija, upravljanje resursima, fizička i logička zaštita, bezbednosni incidenti, kontinuitet poslovanja.
  • Sistem za upravljanje bezbednošću informaciji, sistema za upravljanje bezbednošću informacija, opseg sistema, identifikacija korisnika i resursa, dizajn sistema, politike, standardi, procedure.
  • Upravljanje bezbednosnim rizicima: osnove upravljanja rizicima, identifikacija rizika, procena rizika, redukcija, izbegavanje i prihvatanje rizika, strategije za kontrolu rizika.
  • Implementacija informacione bezbednosti: tehnički aspekti implementacije, netehnički aspekti implementacije, definisanje bezbednosnih zahteva, implementacija sistema za upravljanje bezbdnošću informacija, analiza bezbednosti informacija, definisanje, nadgledanje i održavanje sistema.

Praktična nastava

  • Vežbe