Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: DIZAJN PUBLIKACIJA
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Dizajn publikacija jeste savlađivanje osnova oblikovanja različitih tipova publikacija, procesa štampe i materijala kao i praktično savlađivanje dizajna publikacija u adekvatnim programima za grafički dizajn i pripreme za štampu.

Ishod predmeta Dizajn publikacija

Studenti će se upoznati radno okruženje programa Adobe InDesign CC (creative cloud), upoznaće postupke grafičke proizvodnje, istoriju štamparstva i grafike, štamparske tehnike (visoka štampa, duboka štampa, sito štampa, ofset štampa, digitalna štampa), elemente grid sistema, hijerarhijske i modifikovane mreže, aspekte spot boja, načine za korišćenje spot boja u štampi i dizajnu, načine za određivanje cene publikacije prilikom korišćenja spot boja. Naučiće da kreiraju nova dokumenta, da rade sa stranicama, da unose i uređuju tekst, da kreiraju tabele, da rade sa vektorskim objektima, da unose vektorske i rasterske fajlove, da rade sa dugačkim dokumentima, da rade s interaktivnim elementima, da koriste različite modele boja u Adobe InDesignu sa posebnim osvrtom na Pantone referentni sistem boja, načine za proizvodnju spot boja, probleme u korišćenju boja u štampi. Studenti će kroz samostalan praktičan rada kreirati soptsveni dizajn za magazin i dizajn tropanelne brošure korišćenjem alata Adobe InDesign.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Predmet je osmišljen tako da studenti koriste sva prethodno stečena znanja iz računarskog dizajna i oblikovanja.
  • Problem oblikovanja publikacija se istražuje kroz predavanja o istoriji oblikovanja publikacija (časopisa, knjiga, novina, plakata, reklamnog materijala, brošura itd), zatim fazama procesa pripreme publikacija od ideje, skice do konačnog dizajnerskog rešenja kroz praktičan rad na računarima u programima  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobate i Adobe InDesign (osnove pripreme za štampu; određivanje forme i funkcije;
  • izrada skice; odabir boja; odabir fonta; izbor slika i grafika; definisanje izgleda – odabir predložaka; podešavanje izgleda strane i margina; podešavanje mreža i vođica;
  • podešavanje master stranice; prilagođavanje palete boja; podešavanje stilova pasusa;
  • unos teksta – obrada teksta; unos i obrada grafike;
  • boje CMYK i RGB; izbegavanje preslikavanja boja;
  • uključivanje fontova; treping; impozicija – razmeštanje stranica;
  • kreiranje PDF-a iz Adobe InDesign-a, itd.).