• 46

 • 45

 • 44

 • 43

 • 42

 • 41

 • 40

 • 39

 • 38

 • 37

 • 36

 • 35

 • 34

 • 33

 • 32

 • 31

 • 30

 • 29

 • 28

 • 27

 • 26

 • 25

 • 24

 • 23

 • 23

 • 22

 • 21

 • 20

 • 19

 • 18

 • 17

 • 16

 • 15

 • 13

 • 12

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 1

Projektni centar ITS-a ulazi u drugu godinu svog rada. Studenti su prikazali rezultate rada centra, a predstavili su i planove za naredni period. Osim toga, prikazali su šta su sve uradili do sada, na koji način i kakvi su im planovi za budućnost.