Biljana Velinović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu 2004.godine i na odseku Zidno slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2010. godine, čime je stekla zvanje master zidnog slikarstva. Tokom studija dobila je nagradu za Zidno slikarstvo „Vlada Todorović“ . Realizovala je brojne projekte iz oblasti primenjenog slikarstva, u zemlji i inostranstvu, na objektima od nacionalnog značija. Za svoj rad u ovoj oblasti dobila je više nagrada i priznanja za doprinos oslikavanju hramova u Srbiji, Crnoj Gori i Nemačkoj.

Radila je na Fakultetu primenjenih umetnosti kao saradnik u nastavi na predmetima Crtanje i Slikanje, i Osnove zidnog i monumentalnog slikarstva.

Trenutno je u završnoj fazi izrade doktorskog rada, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, smer Višemedijska umetnost. Dobitnik je nagrade ULUS-a  za najbolji rad iz oblasti  proširenih medija za 2017. godinu.  

Izlagala je radove na pet samostalnih i više kolektivnih izložbi . Aktivan je član likovnih udruženja, gde radi kao saradnik na brojnim projektima koji su od značaja za širu društvenu zajednicu.