Osnovnu i srednju ekonomsku školu završio je u Banjaluci. Osnovne i master studije završio je na Beogradskoj bankarskoj akademiji, gde je proglašen za studenta generacije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na ekonomski rast zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope“ uspešno je odbranio u julu 2016. godine na Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Košicama, Republika Slovačka.

Zaposlen je kao istraživač-saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Angažovan je i kao asistent na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije na predmetima Finansijska tržišta, Finansijski menadžment i Korporativne finansije. Takođe, na Vojnoj akademiji je predavač na predmetu Finansijska tržišta.
U toku karijere stručno se usavršavao na nekoliko međunarodnih univerziteta u Portugalu, Francuskoj i Italiji. Autor je nekoliko radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama. Prezentovao je radove na više domaćih i međunarodnih konferencija. Tehnički je urednik časopisa Economic Analysis, čiji je izdavač Institut ekonomskih nauka iz Beograda, i jedan od urednika publikacije CEE Economic Outlook, koju izdaje Zajednica instituta Jugoistočne Evrope. Učestvovao je u realizaciji više naučno-istraživačkih i komercijalnih projekata iz različitih oblasti društvenih i tehničkih nauka, koje su finansirale domaće i međunarodne institucije. Član ERENET-a (Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities).