Na ITS-u radnim već sedam godina. Od prvog dana sam se osećala dobrodošlo. Jasna pravila i dobra organizacija mi olakšavaju posao. Na ITS-u se cene rad i napori profesora, oni su u prvom planu. Stalna analiza zadovoljstva predavanjima koja se sprovodi kod studenata mi pomaže da unapredim svoja predavanja i pristupe. ITS ima odličan prostor i tehničke uslove za rad. Atmosfera koja vlada u kolektivu je prijateljska i puna podrške.