„Na ITS-u je studentu pruženo sve, na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe.”

Želeo sam da upišem školu čijim ću pohađanjem steći iskustvo i znanje da odmah po završetku započnem svoj posao i da radim. Pre ITS-a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika.

Na ITS-u je studentu pruženo sve, na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe. Još jednom bih ponovio, ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti. Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća.