„Uključeni smo u brojne vannastavne aktivnosti.”

Na ITS-u mi se najviše dopadaju atmosfera i komunikacija, koja je prijatna i prijateljska kako među kolegama, tako i između studenata i profesora. Velika je prednost to što studenti imaju mogućnost kontakta sa profesorima i van nastave. Uvek mogu kontaktirati sa njima mejlom i dobiti odgovor u roku od najviše 24 sata.

Dobili smo mogućnost da učestvujemo u praksi za front end mobilne aplikacije i uključeni smo u brojne vannastavne aktivnosti. Posebno izdvajam uključenost studenata u Centar za razvoj karijere, koji studentima omogućuje nadogradnju znanja tokom celog života i organizuje mnogobrojne seminare koji su zaista odlični.

Pogledajte intervju studenta.