„ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste.”

Za ITS sam se odlučio zbog plana i programa koji nudi. Prilično sam bio upućen u programiranje i baze podataka pre nego što sam došao na ITS. Znanje koje sam ovde stekao sada koristim pri izradi studentskog portala za informacije o predavanjima. Amosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska. Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi. Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita, pa postoji preko zadataka ili u TLS-u.

ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste. To znam po sebi.