„ITS je pravi fakultet za one koji žele da se bave programiranjem.”

Odavno sam odlučio da ću se baviti programiranjem, samo je bilo pitanje koji ću fakultet upisati. Na sajmu obrazovanja sam naleteo na ITS. Osnovna prednost ITS-a u odnosu na druge škole je to što je usko specijalizovana škola, nema predmeta koji nisu u vezi sa programiranjem; izuzetno je profesionalna.

Za sve nedoumice i pitanja profesori su nam na raspolaganju. U svakom trenutku možemo da im napišemo mejl ili da ih posetimo u periodu određenom za konsultacije. ITS je pravi fakultet za one koji žele da se bave programiranjem jer je program savremen i precizan. Sale u kojima se radi opremljene su računarima novije generacije i lincenciranim Microsoft softverskim rešenjima.