Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ELEKTRONSKA TRGOVINA
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Savladavanje teorijske osnove i upoznavanje sa tehnološkim realizacijama e-trgovine. Primena IT u projektovanju i upravljanju eksploatacijom sistema e-trgovine. Razumevanje problematike i značaja sistema plaćanja na internetu kao infrastrukturalne podrške e-trgovini.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti prednosti elektronske trgovine, odnos elektronske i tradicionalne trgovine, osnove EDI-ja, ograničenja elektronske trgovine, osnove storefront modela elektronske trgovine, način na koji se realizuje aukcijski model elektronske trgovine, osnove e-Kolaboracije, ulogu sistema plaćanja u elektronskoj trgovini, forme elektronskog transfera novca, Studenti će naučiti da integrišu različite sisteme plaćanja u e-prodavnicu, osnove Visa 3D Secure modela, način na koji se realizuju NFC plaćanja, šta podrazumeva željena akcija korisnika, osnovne karakteristike web dizajna okrenutog prodaji, kako se definiše nastup organizacije na Internetu i koji su prateći dokumenti, Razumeće ulogu i značaj testiranja web sajta namenjenog elektronskoj trgovini, faktora koji utiču na izbor Content Management Systema, faktora koji opredeljuju uspeh u online poslovanju, zadatke online strategije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Penetracija digitalnih tehnologija i uticaj na društvo i poslovanje
 • Mesto e-trgovine u e-poslovanju
 • Okruženje e-trgovine
 • Tržište na kojem se odvija e-trgovina
 • Modeli e-trgovine, kanali i posrednici
 • Portali
 • Mesto trgovanja
 • Komercijalni aranžmani
 • Aukcije
 • Poslovni modeli e-trgovine
 • Modeli prihodovanja na internetu
 • Poslovanje na internetu
 • Modeli e-prodajnih mesta
 • Naplata
 • Privatnost