Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se studenti strukovnih studija upoznaju i usvoje teorijska i praktična znanja iz oblasti upravljanja projektima (projektnog menadžmenta) kao specijalizovane menadžment discipline.

Ishod predmeta

Na kraju procesa rada na predmetu, nakon ispunjenja predispitnih i ispitnih obaveza i položenog ispita, očekuje se da studenti dobro poznaju i razumeju sadržaj predmeta, odnosno budu osposobljeni da primene stečena teorijska znalja u praktičnom upravljanju projektima i to da: analiziraju i zaključe šta je predmet projektnog zadatka; identifikuju i definišu projekat, odnosno naprave razliku između projektnih i redovnih aktivnosti; struktiriraju i organizuju upravljanje projektom u svakoj od projektnih faza; upotrebe odgovarajuće alate u upravljanju projektom.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod u predmet i značaj savremenih pristupa u upravljanju projektom
 • Istorijski razvoj upravljanja projektima, sa težištem na IT projekte
 • Pojam, vrste i specifičnosti investicionih, biznis i društvenih projekata
 • Savremene metodologije upravljanja projektima
 • Projektni menadžment, kao savremeni koncept upravljanja projektima
 • Osnovne funkcije upravljanja projektima i životni ciklus projekta
 • Organizacije za upravljanje projektima, klasični i kontigencijski pristup
 • Savremene metode i tehnike za upravljanje projektima
 • Upravljanje ugovaranjem u projektima
 • Upravljanje ljudskim resursima u projektima i projektni timovi
 • Upravljanje kvalitetom, rizicima, komunikacijama i promenama u projektu
 • Planiranje realizacije projekta- planiranje vremena, planiranje troškova i resursa
 • Praćenje i kontrola realizacije projekta- praćenje i kontrola vremena realizacije projekta
 • praćenje i kontrola resursa i troškova realizacije projekta
 • Sistem izveštavanja o realizaciji projekta, zatvaranje projekta, program menadžer i multiprojektno upravljanje