Prof. dr Valentin Kuleto

Direktor škole

Dr Svetlana Anđelić

Pomoćnik direktora za nastavu

milena ilic, its, profesor
Dr Milena Ilić

Pomoćnik direktora za poslovne operacije i projekte

Dr Aleksandar Kostić

Predsednik Saveta

Dr Marko Vulić

Pomoćnik direktora za kvalitet

Ivan Anić predavač
Dr Ivan Anić

Pomoćnik direktora za analitiku, istraživanja i inovacije

Goran Radić, Dipl. ing.

Izvršni menadžer

Dr Slavko Pokorni

Savetnik direktora

Dr Miroslav Radosavljević
Dr Milosav Majstorović
Dr Svetlana Jevremović
Dr Jasmina Vukotić
Dr Branislav Mitić
Dr Jovan Ivković
Dr Nevenka Popović Šević
Dr Hana Z. Stefanović
Dr Ljubica Mihić
Dr Šemsudin Plojović
Dr Tanja Kaurin
Dr Selver Pepić
Dr Duško Bodroža
Dr Zoran Grubišić
Dr Velimir Dedić
Dr Ljiljana Stanojević
Dr Aleksandar Simović
Dr Irina Tomić
Dr Biljana Velinović
Dr Miloljub D. Luković
Dr Milica N. Jevremović
Dr Dragana Sajfert
Dr Slavimir Vesić
Dr Aleksandar Šević
Dr Ana Bašić
Dr Đorđe Petrović
Dr Aleksandar Đokić
Dr Snježana Đokić
Dr Jovana Tošić
Dr Srđan Barzut
Dr um. Vanja Stanković
Dr um. Marko Nikolić
Mr Ana Stanković
Mr Mihailo Mlinar
Mr Lidija Miletić
Mr Ana Đokić
Mr um. Maja Radulović Petrović
jelena rubil
Mr um. Jelena Rubil
Ivan Mandić, Spec. med. kom.
Mladen Radaković, Spec. int. teh.
Andrijana Mladenović, Mast. prof. jez. i knjiž.
Dragana Grujičić, Mast. slik.
Tamara Precepa, Mast. filol.
Snežana Anetić, Mast. inform.
Aleksandra Arsić, Mast. inform.
Pavle Jovović, Mast. umet.
Nikola Dragović, M.Sc.
Dragan Golubović, M.Sc.
Zoran Lončarević, M.Sc.
Ivan Đorđević, Dipl. filmski montažer
Milica Terzić, Dipl. filol.
Snježana Torbica Prvulj, Dipl. slik.